Bez kategorii

Wnioski JBO oceniono pod względem formalnym

Dobiegła końca formalna ocena wniosków. Komisje zweryfikowały ponad 70 propozycji mieszkańców – 17 do budżetu ogólnomiejskiego i 55 do budżetu dzielnicowego. Niestety, na etapie oceny formalnej odrzucono 3 propozycje, które nie spełniły wymagań formalnych. Do oceny merytorycznej przekazanych zostanie 69 zadań.

Przed nami drugi etap weryfikacji, teraz pracę rozpoczną wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie, które skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.
Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem zakończy się we wrześniu. Wówczas poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w V edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Wykaz wniosków przekazanych do weryfikacji merytorycznej dostępny na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top