Bezpieczeństwo

Coraz bezpieczniej nie tylko w Jaworznie

fot. KMP Jaworzno

Od kilku lat obserwujemy niemal w całym kraju stale spadające wskaźniki dotyczące przestępczości. Na początku sierpnia Home Broker sporządził Ranking bezpieczeństwa w największych polskich miastach. My sprawdzamy jak wygląda to w Jaworznie.

Według rankingu Home Broker najbezpieczniejszym, dużym, polskim miastem w roku 2016 był Rzeszów – odnotowano tu najniższą liczbę przestępstw (3.183) oraz najmniejszy wskaźnik ilości przestępstw na 1.000 mieszkańców (16,9). Za Rzeszowem uplasował się Białystok (17,3 przestępstwa na 1.000 mieszkańców oraz Radom ze wskaźnikiem 19,2.
Za miasta o najwyższym wskaźniku przestępczości uznano Wrocław (38,7), Katowice (37,7) oraz Kraków (32,8). Średnia ogólnopolska to około 20 przestępstw na 1.000 mieszkańców. Co najistotniejsze, wskaźnik przestępczości nieustannie spadał w ciągu ostatnich 3 lat. W stosunku do 2013 roku w największych polskich miastach obniżył się średnio o 27 procent.
Jak na tym tle wygląda Jaworzno? Okazuje się, że bardzo dobrze. W roku 2014 wszczęto w naszym mieście 1.609 postępowań przygotowawczych w związku z wykryciem popełnienia przestępstwa. To oznacza, iż w Jaworznie w roku 2014 mieliśmy do czynienia z 17,2 przestępstwa na każdych 1.000 mieszkańców. W roku 2015 wskaźnik był ten jeszcze niższy i wynosił 15,4 (przy 1.435 wszczętych postępowaniach). Natomiast w roku ubiegłym ilość wszczętych postępowań wyniosła 1.307, co daje wskaźnik rzędu 14,1 na 1.000 mieszkańców. To zdecydowanie mniej niż średni wskaźnik popełnionych przestępstw w kraju i o wiele lepiej niż w uznanych za najbezpieczniejsze dużych miastach Polski.
Należy zaznaczyć, iż w statystykę tę wliczają się przestępstwa kryminalne, 7 kategorii przestępstw pospolitych (tzw. 17×7 – bójki i pobicia; doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu; rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze; kradzieże z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy; kradzież samochodu; uszkodzenie mienia) oraz przestępstwa narkotykowe.
Podobny obraz Jaworzna znajdziemy w rankingu stworzonym przez portal „Polska w liczbach”. W tym przypadku doliczono jednak również przestępstwa gospodarcze oraz przestępstwa drogowe. Na liście „Miast w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1.000 mieszkańców” (w roku 2015), opracowanej na podstawie danych GUS, Jaworzno zajęło daleką – 391. pozycję z ogólnym wskaźnikiem przestępstw na poziomie 18,3 (12,1 – kryminalne, 4,1 – gospodarcze, 1,5 – drogowe). Dla porównania Sosnowiec trafił na 28. pozycję z liczbą 33 przestępstw na 1.000 mieszkańców, tuż za nim Mysłowice – 32 przestępstwa na 1.000 mieszkańców, a w Gliwicach wskaźnik przestępczości był ponad dwukrotnie większy niż w Jaworznie (40,9). W pierwszej dziesiątce znalazły się Katowice (średnia 43,6) i Chorzów (53,2).
Jaworzno jawi się zatem jako jedno z najbezpieczniejszych miast województwa śląskiego.

Najnowsze

To Top