Z miasta

Przetarg na odbiór śmieci rozstrzygnięty

W środę (9 sierpnia) rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Wykonawca kontraktu został tym razem wybrany na okres 3 lat i będzie realizował usługę do końca roku 2020. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka AVR z Krakowa.

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jaworzna swe oferty złożyły trzy podmioty. Konsorcjum pod przewodnictwem spółki A.S.A. Eko Polska z Zabrza zaoferowało realizację zamówienia za kwotę blisko 30,6 mln zł, MPO Jaworzno złożyło ofertę na sumę 29,1 mln zł, a konsorcjum ze spółką AVR z Krakowa jako liderem zaproponowało kwotę nieco przekraczającą 28,5 mln zł.
Wszyscy kontrahenci zaproponowali identyczny – 30-dniowy termin płatności faktur (termin był jednym z kryteriów przetargowych) oraz uzyskali identyczną liczbę punktów w zakresie spełniania standardów środowiskowych, co było kolejnym kryterium branym pod uwagę w procedurze przetargowej.
W efekcie o wyborze oferty zadecydowała cena usługi, która przemawiała na korzyść konsorcjum firm AVR Sp. z o.o. (lider; Kraków), AVR S.P.A. (Republika Włoska) P.W. „Miki” i „MIKI” Recykling (Kraków).
Jeżeli w ciągu najbliższych 10 dni do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (organizatora przetargu) nie wpłyną odwołania, umowa na odbiór odpadów od mieszkańców Jaworzna zostanie podpisana ze zwycięzcą przetargu.
Przypominamy, iż obecnie odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszym mieście zajmuje się spółka MPO, która wygrała przetarg przed dwoma laty. Umowa z MPO jest ważna do końca bieżącego roku, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości wyczerpania się limitów zakontraktowanych przy poprzednim przetargu (jeśli zostaną one osiągnięte, umowa wygaśnie wcześniej, a w życie wejdzie umowa podpisana z nowym wykonawcą).
Obecnie użytkowane przez mieszkańców pojemniki i kontenery na śmieci stanowią własność spółki MPO (o ile mieszkaniec nie nabył ich na własność). Oznacza to, że nowy wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi będzie musiał wyposażyć mieszkańców w nowe pojemniki. Te na mocy nowej umowy po jej zakończeniu przejdą na własność gminy.
MZNK w związku z podpisaniem nowej umowy nie przewiduje na ten moment zmian w zakresie wysokości stawek, które uiszczają mieszkańcy za odbiór śmieci.

Najnowsze

To Top