Z miasta

MPO skorzystało z prawa do odwołania

Podpisanie nowej umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Jaworzna zostaje odroczone. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. złożyło odwołanie od decyzji przetargowej. Trzeba zaczekać na rozstrzygnięcie sprawy przez KIO.

W poniedziałek (21 sierpnia) do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wpłynęła od spółki MPO informacja o złożeniu przez nią odwołania od decyzji o wyborze oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania skorzystało z prawa do wniesienia odwołania w terminie 10 dni od przesłania informacji o wyniku przetargu.
Tym samym podpisanie umowy z przedsiębiorstwem, które złożyło najkorzystniejszą ofertę nie jest aktualnie możliwe. Sprawę z odwołania MPO rozpatrzy wpierw Krajowa Izba Odwoławcza, która powinna wydać orzeczenie w terminie 15-dniowym.
Przypomnijmy, iż 9 sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jaworzna na okres najbliższych trzech lat (do końca 2020 roku). Konsorcjum pod przewodnictwem spółki A.S.A. Eko Polska z Zabrza zaoferowało realizację zamówienia za kwotę blisko 30,6 mln zł, MPO Jaworzno złożyło ofertę na sumę 29,1 mln zł, a konsorcjum ze spółką AVR z Krakowa jako liderem zaproponowało kwotę nieco przekraczającą 28,5 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargowymi wybrana została oferta najkorzystniejsza, czyli złożona przez konsorcjum AVR z Krakowa.
Dotychczas odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w Jaworznie zajmowało się MPO Jaworzno (czyni to nadal do czasu wygaśnięcia umowy).
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych uspokaja mieszkańców Jaworzna, że niezależnie od procedur przetargowych, odwoławczych i tych związanych z podpisaniem nowej umowy odbiór odpadów z terenu naszego miasta odbywa się bez żadnych zmian i zakłóceń.

Najnowsze

To Top