Z miasta

Publiczny żłobek w przyszłym roku

Już w przyszłym roku w Jaworznie powstanie publiczny żłobek dla najmłodszych mieszkańców miasta. Gmina ma szansę na pozyskanie blisko 900 tysięcy złotych na utworzenie takiej placówki.

Prezydent Paweł Silbert już w 2014 roku zapowiadał, że w obecnej kadencji zrealizowane zostaną propozycje skierowane do rodzin. Pojawia się szansa na wykorzystanie środków zewnętrznych na takie cele. Od kilku miesięcy trwały analizy i przygotowania do aplikowania o pieniądze zewnętrzne na utworzenie publicznego żłobka.
W konkursie, który opiewa na ok. 15 mln zł dla wielu podmiotów z całego subregionu, Jaworzno ma szansę na uzyskanie ok. 900 tys. zł na utworzenie żłobka. Termin składania wniosków trwa od 31 sierpnia do 16 października br. Jaworzniccy urzędnicy są na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego, który zostanie złożony w wyznaczonym terminie.
– Nasze działania są zaplanowane i mieszczą się w strategii wspierania rodzin, którą realizujemy. Jest duża szansa, że już w przyszłym roku w mieście powstanie żłobek publiczny, na początek dla około 30 dzieci. Cieszę się, że mieszkańcy widzą potrzeby w zakresie polityki rodzinnej i sami angażują się w jej kreowanie – mówi Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Jaworzna.
Rozpatrywane są dwie lokalizacje dla żłobka. Muszą one być dogodne komunikacyjnie i spełniać warunki do utworzenia przyjaznego miejsca dla dzieci. Prezydent planuje również, aby wraz z uruchomieniem nowej placówki równolegle ruszyły dopłaty dla dzieci uczęszczających do wszystkich żłobków w mieście. W ramach polityki rodzinnej rozwijane mają być również inne usługi, jak np. Karta Rodzin Wielodzietnych.
Źródło: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top