Z miasta

Jednak nowy odbiorca odpadów

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie MPO Jaworzno na wynik przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Usługę będzie zatem świadczyć zwycięzca postępowania przetargowego.

Na posiedzeniu 31 sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, które MPO Jaworzno złożyło w sprawie postępowania przetargowego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Jaworzna.
Najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu – na kwotę nieco ponad 28,5 mln zł – złożyło konsorcjum ze spółką AVG z Krakowa jako liderem. Oferta MPO Jaworzno była o blisko 600 tys. zł droższa. MPO odwołało się od decyzji przetargowej do KIO.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej potwierdził prawidłowość postępowania przetargowego. A to oznacza, iż jednoznacznie zwycięzcą przetargu jest konsorcjum AVG Sp. z o.o. Przedstawiciele spółki oczekują rychłego podpisania umowy na wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z Jaworzna. Umowa obowiązywać będzie do końca 2020 roku.

Najnowsze

To Top