Z miasta

Miliony na modernizację sieci ciepłowniczej

fot. Bjorn Appel/wikipedia (CC-BY-SA 2.5)

W środę – 30 sierpnia – przedstawiciele Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji systemu dystrybucji. Za ponad 7 mln zł zmodernizowanych zostanie 4,4 km sieci ciepłowniczej w Jaworznie. Szacuje się, że inwestycja przełoży się na redukcję 1.104 ton dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery rocznie.

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III jest głównym dostawcą ciepła systemowego na terenie Jaworzna. Oferowana przez nią energia cieplna pochodzi w około 98% z Elektrowni Jaworzno III i dociera do blisko 1.500 obiektów na terenie naszego miasta (bloków w jaworznickich osiedlach, obiektów handlowych i przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i odbiorców indywidualnych).
– Nasza baza klientów wciąż się poszerza w miarę przybywania nowych budynków w mieście i naszych inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczej – mówi Joanna Ciołczyk z SCE Jaworzno III. – Z roku na rok podłączamy do sieci ciepłowniczej kolejne obiekty w Jaworznie. W miejscach, gdzie z powodów technologicznych jest to niemożliwe, oferujemy budowę zbiorczych kotłowni zasilanych gazem. W ten sposób nasza działalność wpisuje się w miejską strategię ograniczania niskiej emisji, ponieważ im więcej gospodarstw domowych korzysta z ciepła systemowego, tym mniejsza liczba indywidualnych kotłowni zasilanych paliwami stałymi.
Z usług Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej korzystają między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Jaworznie, gmina (obiekty użyteczności publicznej), a także przedsiębiorstwa.
– Jak wspomniałam, w ramach prowadzonych inwestycji do sieci ciepłowniczej są co roku podłączane nowe obiekty. Tak było na przykład z Galerią Galena, kolejnym naszym klientem stanie się wkrótce „Cynamonowe Osiedle” powstające aktualnie na Gigancie – zapowiada Joanna Ciołczyk. – Jednocześnie kładziemy nacisk na modernizację istniejących odcinków sieci dystrybucyjnej.
Właśnie w związku z planowanymi modernizacjami SCE Jaworzno III pozyskało od WFOŚiGW w Katowicach unijną dotację w wysokości ponad 4,8 mln zł. Stosowna umowa została podpisana w minioną środę (30 sierpnia). Dotyczy ona dwóch etapów modernizacji systemu ciepłowniczego w jaworznickich osiedlach.
– Inwestycja polegać będzie na wymianie wyeksploatowanych sieci osiedlowych i likwidacji grupowych węzłów ciepłowniczych, skąd energia cieplna była rozprowadzana do poszczególnych budynków – tłumaczy Joanna Ciołczyk. – Zamiast nich ciepło będzie rozprowadzane w osiedlach nowoczesną, dobrze izolowaną instalacją i do wymienników ciepła w samych budynkach będzie docierać siecią wysokoparametrową.
Likwidacja stacji grupowych i podłączenie sieci wysokoparametrowej do budynków poskutkuje znacznym ograniczeniem strat ciepła, poprawą efektywności ogrzewania i zmniejszeniem ryzyka awarii.
W ramach wykonania pierwszego etapu projektu „Poprawy efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna” modernizacji do końca bieżącego roku ulegnie sieć na Podwalu i Gigancie II. Inwestycja będzie kosztować około 2,7 mln zł.
W kolejnym etapie do modernizacji sieci ciepłowniczych dojdzie na Zaciszu, w okolicach ul. Różanej, na osiedlu nieopodal Elektrowni Jaworzno II, na Leopoldzie oraz w okolicach ul. Inwalidów Wojennych i Wita Stwosza.
Łącznie wymianie podlegać będzie ponad 4 km sieci, a wartość inwestycji przekroczy 7 mln zł z czego 4,8 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania.

Najnowsze

To Top