Z miasta

Wydatki na promocję legalne

Przez trzy tygodnie inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadzili drobiazgową kontrolę wydatków Biura Promocji i Informacji UM na promocję miasta. Nie stwierdzili naruszeń przepisów ani nieprawidłowości w legalności wydatkowania środków.

W dniach od 7 do 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbyła się kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej Miasta Jaworzna. Kontrolą objęto prawidłowość finansowania zadań związanych z promocją miasta, ponoszonych przez Biuro Promocji i Informacji, w okresie od 2014 do 2017 r. W toku kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawowych prawa zamówień publicznych, nie stwierdzono również nieprawidłowości w legalności wydatkowanych środków.
– Kontrola prowadzona przez Inspektorów RIO obejmowała szeroki zakres czasowy i dotyczyła wszystkich wydatków dokonywanych przez Biuro Promocji i Informacji. Wydatki były legalne, a dokumentacja prowadzona w rzetelny sposób – mówi Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura.
Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej został podpisany przez Prezydenta Miasta w dniu 1 września br. Przypominamy, że w związku z doniesieniem radnego Marcina Kozika w podobnej materii o rzekomych nieprawidłowościach przy wydatkowaniu środków przez Biuro Promocji i Informacji, Prezydent postanowił również o przekazaniu protokołu pokontrolnego do wiadomości Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Sprawa wydatków na promocję miasta bardzo głośno była komentowana przez lokalne media oraz wielokrotnie poruszana przez niektórych radnych Rady Miejskiej. W ramach współpracy z Prokuraturą nad wyjaśnieniem sprawy, przekazano już wcześniej wnioskowane dokumenty. Protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdza legalność wydatkowanych środków. Czekamy na szybkie i ostateczne wyjaśnienie sprawy.
Źródło: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top