Bezpieczeństwo

Zaczął się nowy rok szkolny

W poniedziałek, 4 września, rozpoczął się nowy rok szkolny. Tuż przed pierwszym dzwonkiem MZDiM przeprowadził prace, związane z poprawą infrastruktury drogowo – chodnikowej w rejonach placówek oświatowych. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników dróg.

MZDiM wraz z Funkcjonariuszami wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przeprowadzil przegląd dróg w rejonach placówek oświatowych – stanu nawierzchni, a także oznakowania pionowego i poziomego. Szczególna uwaga skierowana była na przejścia dla pieszych, stan sygnalizatorów świetlnych oraz barier zabezpieczających.
Przeprowadzone zostały prace naprawcze na chodnikach, a także usunięta została roślinność zakrywająca znaki drogowe. Oprócz tego skoszono i uprzątnięto tereny wokół ciągów pieszych przy szkołach, a także uzupełniono oznakowanie pionowe jak i poziome.
Pracownicy MZDiM już w połowie sierpnia rozpoczęli intensywne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa – przede wszystkim zamontowane zostały czerwone pasy, które po najechaniu na nie samochodem, dają efekt akustyczny. Prace wykonane zostały w Byczynie, na DK 79, a także na ul. 11 Listopada, w rejonie łącznika z ul. Lipową. To nie koniec montażu takich urządzeń – prace będą w przyszłości kontynuowane. Taśmy pojawiły się w tamtym miejscu ze względu na wzmożony ruch uczniów uczęszczających do liceum i gimnazjum. Rozwiązanie to zmusza kierowców, by ograniczyli prędkość przed przejściami dla pieszych.
Wszelkie tego typu działania mają na celu zwiększenie czujności użytkowników dróg w miejscach, w których ruch pieszy, szczególnie w ciągu roku szkolnego zdecydowanie wzrasta.

Najnowsze

To Top