Biznes - inwestycje

Rusza budowa szybu Grzegorz

fotografie: UM Jaworzno

Zgodnie z górniczą tradycją rzutem kapelusza wyznaczono na Cezarówce lokalizację głównej osi szybu Grzegorz – jednej z dwóch największych górniczych inwestycji w Polsce od 20 lat. Wagę przedsięwzięcia TAURON Wydobycie podkreślała premier Beata Szydło, która była obecna podczas uroczystej inauguracji budowy szybu Grzegorz w poniedziałek, 18 września.

– To ważny i radosny dzień dla nas wszystkich. Pamiętam takie czasy, kiedy mówiono, że w górnictwie jest „wszystko posprzątane” i już nic nie da się zrobić. A jak Państwo widzicie, budujemy nową kopalnię. Należą się podziękowania i olbrzymie brawa dla tych, którzy się przyczynili do tej inwestycji. To bardzo dobry dzień dla polskiej gospodarki – podkreślała premier Szydło.
Budowa szybu Grzegorz jest jedną z dwóch największych inwestycji górniczych w Polsce w ostatnich dwudziestu latach. Pierwszą, już ukończoną po sześciu latach prac, było głębienie Szybu I Bzie na Zofiówce w Jastrzębiu. Teraz w ciągu najbliższych pięciu lat powstanie zupełnie nowy szyb dla Zakładu Górniczego „Sobieski”, który kosztować będzie około 550 mln zł.
Warto zauważyć, że Jaworzno staje się na nadchodzące lata jednym z najważniejszych ośrodków górniczo-energetycznych o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dwie największe na południu kraju inwestycje branży powstają właśnie w Jaworznie – blok 910 MW oraz szyb Grzegorz.
– To kolejna inwestycja grupy TAURON tutaj w Jaworznie, w której rozpoczęciu mam zaszczyt uczestniczyć. Grupa TAURON nie tylko daje miejsca pracy już w tej chwili, ale rozwija się i zapewniać będzie miejsca pracy w przyszłości. Te perspektywiczne inwestycje zapewniać będą nie tylko rozwój Jaworzna oraz regionu, ale pozytywnie wpłyną na rozwój całej polskiej gospodarki. Trzeba podkreślić, iż inwestycje grupy TAURON stanowią wypełnienie odpowiedzialnej strategii rozwoju polskiej energetyki i górnictwa, których celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Państwa Polskiego – przekonywała Beata Szydło. – Tym wszystkim niedowiarkom, którzy twierdzili, iż nie da się odbudować polskiego górnictwa i nie da się stworzyć dla branży dobrych perspektyw, możemy dzisiaj powiedzieć z satysfakcją, że się mylili. Chcemy, żeby polskie górnictwo było nie tylko perspektywiczne i nie tylko konkurencyjne, ale by było przykładem górnictwa nowych technologii. Nie chodzi w tym wszystkim jedynie o dane statystyczne, ratingi i notowania, które obecnie dobitnie wskazują na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Najważniejsze bowiem jest to, by ten wzrost gospodarczy przekładał się na lepsze życie każdej polskiej rodziny – dodawała premier Szydło.
Szyb Grzegorz o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m, który początkowo będzie służył jako szyb wentylacyjno-wdechowy, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.
– Szyb Grzegorz dla ZG Sobieski jest rozwiązaniem umożliwiającym skrócenie dróg wentylacyjnych, transportowych i dojścia załogi w rejony wydobywcze. Umożliwi rozcinki pokładów w nowych partiach wydobywczych, co pozwoli na przedłużenie żywotności ZG Sobieski nawet do roku 2075 – precyzował Grzegorz Filip, prezes TAURON Wydobycie. – Dla TAURONA stanowi gwarancję dostarczenia dedykowanego węgla do nowo budowanego bloku 910 MW w całym okresie jego przewidywanej eksploatacji. Dla pracowników TAURONA Wydobycie, mieszkańców Jaworzna i okolic, to gwarancja stabilnych miejsc pracy na wiele lat.
Szyb Grzegorz powstawać będzie w trzech etapach. Pierwszy to budowa szybu wraz ze stalową wieżą szybową oraz wykonanie instalacji mrożeniowej wraz z niezbędnymi obiektami niezbędnymi do głębienia szybu. Głębienie przebiegać będzie do głębokości 480 m z zastosowaniem technologii mrożenia górotworu wokół miejsca głębienia (technologia wykorzystywana w mocno zawodnionych pokładach). Pierwszy etap zakłada uzyskanie funkcjonalności wentylacyjno-wdechowej. Drugi etap zakłada uzyskanie funkcjonalności materiałowo-zjazdowej, a trzeci – już docelowe zagospodarowanie placu szybowego.
Zakończenie pierwszego etapu wraz z osiągnięciem docelowej głębokości 870 m przewidywana jest na czwarty kwartał 2022 roku. Pełną funkcjonalność szyb Grzegorz ma uzyskać do końca 2023 roku.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. i FAMUR PEMUG Sp. z o.o.

Najnowsze

To Top