Biznes - inwestycje

Kolej Łączy: Szybkość, komfort, bezpieczeństwo – modernizacja linii rusza pełną parą


Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., po okresie wstępnych prac przygotowawczych ruszyły zasadnicze prace torowe na odcinku linii kolejowej E30 pomiędzy Jaworzno – Szczakową a Trzebinią. Po zakończeniu modernizacji szlaku kolejowego podróż pociągiem z Katowic do Krakowa będzie trwać około godziny.

 

 

Z KATOWIC DO KRAKOWA W GODZINĘ

 

Kompleksowa modernizacja linii E30 Zabrze – Katowice – Kraków przyniesie pozytywne zmiany dla podróżnych w południowej Polsce. Pociąg stanie się środkiem transportu, zapewniającym najkrótszy czas przejazdu między miejscowościami na tej trasie. W roku 2020, kiedy przewidywane jest zakończenie prac, przejazd pociągiem z Katowic do Krakowa zajmie około godziny. Jednym z podstawowych założeń modernizacji jest podniesienie parametrów technicznych linii, umożliwiających rozwijanie przez pociągi pasażerskie prędkości do 160 km/h, a przez pociągi towarowe do 120 km/h. Osiągnięcie tych parametrów będzie możliwe dzięki całkowitej wymianie torowiska i w niektórych przypadkach przeprofilowaniu łuków.

– Jednym z podstawowych celów realizacji projektu jest skrócenie czasu przejazdu pociągów poprzez podwyższenie ich prędkości – mówi Mateusz Wanat, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Bardzo ważna jest również poprawa komfortu podróżowania i zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa pasażerom. Jeśli mowa o szybkości, to nie sposób pominąć faktu, że prace budowlane prowadzone będą równolegle na całej długości odcinka z Jaworzna-Szczakowej do Trzebini, w intensywnym tempie. Podobnie prace przebiegają na innym odcinku modernizowanej linii E30 Krzeszowice –Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy. Ma to zagwarantować ukończenie tej strategicznej dla transportu w południowej Polsce inwestycji do roku 2020. – Inwestycja wymaga nie tylko wysokich nakładów finansowych – jej koszt szacowany jest na nieco ponad 2 mld zł – ale także precyzyjnego zaplanowania i realizacji harmonogramu robót, które prowadzone są przez całą dobę.

Przez cały czas modernizacji czynny jest jeden tor linii E30 i ruch pasażerski odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, dostosowanym do postępu prac – zapewnia Mateusz Wanat. – Z myślą o wygodzie podróżnych i szybkim tempie robót materiały na budowę – aktualnie głównie tłuczeń, szyny i podkłady – dostarczane są na plac budowy nocą.

 

PODRÓŻ KOLEJĄ BĘDZIE BARDZIEJ KOMFORTOWA

 

Na całym szlaku położony zostanie tzw. „cichy tor”. Nowe podkłady z nowym systemem montażu oraz przede wszystkim bezstykowe szyny wyeliminują hałas. – Położone zostaną szyny bezstykowe, które umożliwią szybką jazdę. Podróże odbywać się będą znacznie ciszej, bez kołysania i szarpnięć – mówi Mateusz Wanat.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zapominają również o mieszkańcach nieruchomości położonych w sąsiedztwie linii kolejowe E30. Na jej przebiegu wzdłuż torowisk zainstalowanych zostanie około 60 km ekranów akustycznych. Ekrany o wysokości od 3 do 6 m (w zależności od uwarunkowań lokalnych) montowane będą wzdłuż wybranych odcinków linii kolejowej. Panele znacząco zredukują poziom hałasu generowanego przez przejeżdżające pociągi.

Sąsiedztwo kolei niesie za sobą zalety w postaci dostępu do szybkiego, ekologicznego i taniego środka transportu. Dzięki kolei dzielnice miast oraz całe miasta przeżywały niegdyś okres największego rozkwitu, czego przykładem była Jaworzno Szczakowa czy Trzebinia. Modernizacja ponownie przyniesie miastom leżącym na szlaku E30 szansę rozwoju. Remont poskutkuje bowiem nie tylko wzrostem prędkości pociągów towarowych, ale także zwiększeniem przepustowości szlaku. To oznacza większą liczbę składów poruszających się po linii oraz większą częstotliwość kursowania pociągów. Dzięki temu odciążone zostaną lokalne i regionalne drogi, a dla pasażerów kolej stanie się najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu – także między dwiema największymi aglomeracjami południa kraju: krakowską i katowicką.
Z myślą o tym przebudowana zostanie infrastruktura stacji kolejowych – ich układ torowy oraz peronowy. Między innymi w Jaworznie – Ciężkowicach i Balinie powstaną wygodne i bezpieczne przystanki osobowe przystosowane do obsługi ruchu o dużej częstotliwości.

– Docelowo modernizacją objęte zostaną wszystkie przystanki i stacje na trasie E30. Planowana jest budowa lub przebudowa istniejących peronów i powstanie małej architektury, czyli wiat i ławek, z przejściami podziemnymi i dojściami do peronów także dla osób mających trudności z poruszaniem. Zbudowane zostaną specjalne schody i platformy przyschodowe – zapewnia Mateusz Wanat.

Dotychczas w fazie przygotowawczej do zasadniczego etapu robót zbudowano tymczasowe perony w stacjach Jaworzno – Ciężkowice i Balin oraz dokonano napraw peronu nr 1 w Jaworznie Szczakowej. – Tymczasowe perony to jedyne zmiany, które podczas modernizacji mogą zauważyć podróżni. Ruch pasażerski odbywać się będzie po jednym torze zgodnie z rozkładem jazdy – podkreśla Przemysław Grzybek, kierownik kontraktu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

BEZ SZLABANÓW – BEZ RYZYKA

 

Mówiąc o bezpieczeństwie, należy podkreślić również zmiany, które zajdą w infrastrukturze  „okołokolejowej”. Na krótkim odcinku z Jaworzna-Szczakowej do Trzebini przebudowanych zostanie 18 obiektów inżynieryjnych (wiadukty i przepusty kolejowe), a nowych, zbudowanych od podstaw, kolejnych 14. Wszystko po to, aby wyeliminować skrzyżowania dróg publicznych z linią kolejową na jednym poziomie (przejazdy kolejowe).

Ponadto w rejonie przystanków kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały wygodne i bezpieczne przejścia dla pieszych – tunel pod torami w Ciężkowicach oraz kładkę dla pieszych w Balinie.

Z myślą o ekologii w obszarze leśnym zachowane zostaną przepusty pod torami dla dzikich zwierząt i zbudowany zostanie dodatkowy system przejść dla płazów.

 

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Najnowsze

To Top