Z miasta

Trwa rekultywacja hałdy – efektem nowe tereny rekreacyjne

Trwa rekultywacja hałdy Piłsudski (część północno-zachodnia), która jest zadaniem wieloetapowym. Pierwszym etapem jest fizyczna rekultywacja polegająca m.in. na przemieszczaniu mas ziemnych, budową systemu rowów odwadniających, niezbędna wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze. Ostatnią finalną częścią rekultywacji będzie zaprojektowanie obszaru zielonego stanowiącego barierę zieloną dla mieszkańców zamieszkałych przy hałdzie oraz ścieżek rekreacyjnych.

– Wycinka na hałdzie Piłsudski prowadzona jest na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski. Pomimo, że dotyczy ona większego obszaru – obecnie usuwany jest jedynie drzewostan kolidujący z projektowanym systemem odwodnienia hałdy oraz terenem rekreacyjnym – tłumaczy Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich. – Temat ten był przedmiotem sierpniowego spotkania Zastępcy Prezydenta Miasta wraz Pełnomocnikiem d/s Koordynacji Inwestycji z przedstawicielami mieszkańców dzielnicy Starej Huty w Jaworznie.

Celem spotkania było wyjaśnienie zakresu prowadzonych obecnie robót. Zaproponowano mieszkańcom Starej Huty czynny udział w opracowaniu założeń do projektu, który będzie rekultywowany w drugim etapie. Propozycje, jakie wskazano podczas spotkania to dodatkowe zaprojektowanie wału ziemnego, który skutecznie będzie pełnił funkcje bariery dźwiękowej wraz z odwodnieniem tego terenu.

Aktualnie Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie jest na etapie prac przygotowawczych do drugiego etapu projektu. Projekt strefy „Piłsudski Zielony” z wycinką, nasadzeniami oraz ścieżkami edukacyjnymi będzie finalnym efektem przeprowadzonej rekultywacji.

Podjęte działania mają na względzie nie tylko rekultywację hałdy, lecz przede wszystkim poprawę odwodnienia przyległych terenów, regulacje stanu istniejącej zieleni, a także zapewnienie mieszkańcom nowych terenów rekreacyjnych.

Źródło: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top