Z miasta

JBO 2018: Rekordowa frekwencja

Ponad 24 tysiące głosów oddano podczas tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. We wtorek otwarte zostały urny z głosami.

Takiego zainteresowania Jaworznickim Budżetem Obywatelskim jeszcze nie było. W tym roku padł absolutny rekord w ilości oddanych głosów – w sumie jaworznianie oddali aż 24 397 głosów. We wtorek komisyjnie w obecności urzędników i mieszańców otwarto urny z głosami oddanymi drogą tradycyjną. Kart było tak wiele, że mimo wsparcia mieszkańców liczenie zakończono dopiero w środę. Wszystkie formularze przeliczono, uporządkowano a teraz zostaną one poddane weryfikacji oraz sprawdzeniu czy się nie dublują i czy karty są poprawnie wypełnione. Zdecydowaną większość stanowiły w tym roku głosy oddane drogą tradycyjną – na specjalnych kartach – tych było aż 17 284. Pozostałe 7113 oddano drogą elektroniczną – przez internet.

Jeżeli chodzi poszczególne obszary konsultacyjne, to najaktywniejsi okazali się mieszkańcy Osiedla Stałego (1649 głosów), Ciężkowic (1468) i Jelenia (1446). Aktywna kampania twórców poszczególnych projektów ogólnomiejskich przełożyła się też pozytywnie na frekwencję w tej właśnie kategorii. W tym roku na zadania obejmujące całe miasto oddano aż 11 025 głosów, czyli niemal dwa razy tyle co w poprzedniej edycji JBO, kiedy to takich głosów było 6722.

Po weryfikacji poprawności głosowania specjalne zespoły powołane przez Prezydenta Miasta będą zliczały głosy na poszczególne projekty. Najpóźniej do grudnia powinniśmy poznać zwycięzców we wszystkich obszarach.


JBO 2018 w statystykach

Liczba niezweryfikowanych głosów na projekty lokalne, oddanych w poszczególnych obszarach:

Obszar
konsultacyjny

Liczba głosów
oddanych
elektronicznie

Liczba głosów
oddanych za pomocą
kart do głosowania

Łączna
ilość głosów

Azot, Stara Huta

228

816

1044

Bory

97

287

384

Byczyna,
Cezarówka Dolna

211

80

291

Cezarówka Górna,
Jeziorki, Koźmin,
Wilkoszyn

153

431

584

Ciężkowice

203

1265

1468

Dąbrowa Narodowa

27

809

836

Długoszyn

73

30

103

Dobra, Pieczyska

70

408

478

Gigant, Leopold

116

62

178

Góra Piasku

72

80

152

Jeleń

302

1144

1446

Łubowiec

84

219

303

Niedzieliska

47

331

378

Osiedle Stałe,
Rejon Elektrowni

264

1385

1649

Pańska Góra, Skałka

168

969

1137

Pechnik, Podwale,
Warpie

0

0

0

Podłęże

752

367

1119

Pszczelnik

62

189

251

Szczakowa

73

869

942

Śródmieście

262

367

629

RAZEM:

3 264

10 108

13 372

Liczba niezweryfikowanych głosów na projekty ogólnomiejskie:

  • Liczba głosów oddanych elektronicznie: 3 849
  • Liczba głosów oddanych za pomocą kart do głosowania: 7 176

RAZEM: 11 025

Łącznie podczas JBO 2018 oddano 24 397 głosów.


Frekwencja podczas dotychczasowych edycji JBO:

  • JBO 2014 – 14 604 głosy (4353 internetowo i 10251 tradycyjnie)
  • JBO 2015 – 9 740 głosów (3338 internetowo i 6402 tradycyjnie)
  • JBO 2016 – 17 707 głosów (5294 internetowo i 12 413 tradycyjnie)
  • JBO 2017 – 15 010 głosów (6909 internetowo i 8101; 8288 na projekty lokalne i 6722 na projekty ogólnomiejskie)
  • JBO 2018 – 24 397 głosów (7113 internetowo i 17 284 tradycyjnie; 13 372 na projekty lokalne i 11 025 na projekty ogólnomiejskie)

Najnowsze

To Top