Zdrowie

ZLO zaprasza na prelekcje

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie zaprasza seniorów i ich opiekunów oraz osoby czynne zawodowo, wykonujące pracę w obciążeniu statycznym (w szczególności pracę siedzącą lub stojącą) na prelekcje i warsztaty w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego: „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia”.

Schorzenia kręgosłupa i narządu ruchu są już powszechnym problemem i dotykają coraz młodszych pokoleń. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tematem Zespół Lecznictwa Otwartego przygotował serię spotkań edukacyjnych.

Prelekcje będą odbywały się w terminach:

 

SENIORZY I OPIEKUNOWIE

8 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00

Sala Biblioteki Miejskiej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17

 

OSOBY CZYNNE ZAWODOWO

21 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00

Sala Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2

 

Dzięki prelekcji seniorzy i ich opiekunowie nabędą wiedzę o:

  • zagrożeniach urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogą doświadczyć w życiu codziennym oraz o sposobach unikania tych zagrożeń lub redukowania ich negatywnych skutków;
  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych;
  • łatwych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających utrzymanie sprawności i dobrej kondycji.

Dzięki prelekcji osoby czynne zawodowo nabędą wiedzę o :

  • zagrożeniach chorobowych mających związek z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym;
  • prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy;
  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą;
  • rodzajach aktywności fizycznej wskazanych dla wybranej grupy zawodowej.

Najnowsze

To Top