Z miasta

Wielkość miasta i rozwinięta sieć drogowa to atuty Jaworzna

O ogólnoświatowych trendach w mobilności oraz o pozycji Jaworzna jako krajowego lidera w ich wdrażaniu mówi prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Tomasz Pstrucha: Na początku sierpnia Pan z ramienia ITS, prezydent Jaworzna i prezes Comtegry podpisaliście list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie badań nad autonomizacją pojazdów. Dlaczego właśnie Jaworzno było jedną ze stron porozumienia?

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS: – Jaworzno nie od dzisiaj jest jednym z krajowych pionierów innowacyjności, w tym szczególnie elektromobilności. Aktywność samorządu, a w szczególności pana Pawła Silberta – Prezydenta Jaworzna jest również istotna i widoczna na arenie krajowej. Nie bez znaczenia jest też pozytywne nastawienie mieszkańców to wdrażania i testowania nowych technologii w mieście. Wymienione czynniki wskazują, że Jaworzno stanowi doskonałe i przyjazne środowisko do testowania technologii dotyczących autonomizacji w transporcie. Ponadto przystąpienie Jaworzna do tego pionierskiego projektu wpisuje się w politykę inwestycji, realizowaną przez władze miasta, w nowe rozwiązania tzw. „smart cities”.

Czy w Pana opinii niespełna 100-tysięczne miasto (więc raczej małe) jakim jest Jaworzno, ma wystarczający potencjał, aby stać się miejscem badań nad innowacyjnymi technologiami związanymi z transportem?

– Powierzchnia miasta i rozmiar sieci drogowej, a także bliskość transgranicznej autostrady A4 oraz A1 to właśnie atuty Jaworzna. Średniej wielkości aglomeracja pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że miasto posiada rozbudowaną sieci światłowodową, która zapewnia szerokopasmowy dostęp do internetu, i która może być wykorzystana do płynnej komunikacji pomiędzy infrastrukturą, a samojezdnymi pojazdami.

Jak według ITS wyglądać będzie zagadnienie przyszłości mobilności w polskich miastach? Jakie zmiany wydają się już dziś nieuchronne i jakie stoją przed nami wyzwania? W jakim kierunku powinny podążać samorządy, aby się do nich przygotować?

– Ogólnoświatowe trendy w branży motoryzacyjnej wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego będzie tworzenie pojazdów oszczędnych (z napędami alternatywnymi) i samosterujących.

O ile za ewolucję technologiczną odpowiadają producenci aut, o tyle władze samorządowe, mające w gestii sieć drogową, z czasem będą zobligowane do tworzenia nowej (i adaptacji istniejącej) infrastruktury drogowej dla pojazdów autonomicznych.

W tym celu niezbędne staje się opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację w sposób spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów, przy poświęceniu maksimum atencji kwestiom bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

 

Więcej o elektromobilności w Jaworznie w artykule: Rozwój ważniejszy od polityki

 

Najnowsze

To Top