Z miasta

Wspólnoty bez kontenerów

Już wkrótce mieszkańcy kilkunastu wspólnot mieszkaniowych mogą nie mieć gdzie wyrzucać śmieci. Część administratorów nie zadbała o podpisanie nowych umów i wydzierżawienie terenów pod stanowiska kontenerowe.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych od dawna alarmował, że część mieszkańców może stracić swoje dotychczasowe stanowiska kontenerowe. W sumie za dwa tygodnie w mieście zlikwidowane zostanie 11 takich stanowisk przeznaczonych dla mieszkańców bloków.

W ostatnich latach część wspólnot mieszkaniowych, które nie posiadają własnych terenów na zorganizowanie stanowiska kontenerowego, korzystały, na mocy umowy zawartej z firmą MPO Sp. z o.o., ze stanowisk organizowanych przez nią na terenach dzierżawionych od gminy. MPO przestało w tym roku świadczyć usługi wywozu odpadów na terenie miasta a umowa dzierżawy została wypowiedziana. W takiej sytuacji część obecnych stanowisk działa niejako „na dziko” i w najbliższych tygodniach będzie likwidowana.

Administratorzy budynków wielorodzinnych o takiej sytuacji informowani byli pisemnie przez Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Część z nich nie podjęła jednak jak na razie żadnych kroków by wydzierżawić odpowiednie tereny, na których stanąć mogłyby kontenery na odpady. W związku z tym może okazać się, że lada dzień mieszkańcy kilku wspólnot zostaną pozbawieni dostępu do stanowisk kontenerowych. MZNK publikuje listę likwidowanych stanowisk. Mieszkańcy, którzy zamieszkują wymienione tereny powinni zwrócić się do administratorów swoich budynków, o informację gdzie po likwidacji mają wyrzucać odpady.

Lista likwidowanych stanowisk:

 • ul. Jagiellońska (obok parkingu znajdującego się między budynkami przy ul. Jagiellońska 21 i Jagiellońska 25),

 • ul. Okrężna (obok budynku Okrężna 2),

 • ul. Jaśminowa (obok budynku Jaśminowa 25),

 • ul. Feliksa Kamińskiego (wcześniej Langego, obok budynku przedszkola),

 • ul. Starowiejska (róg Kalinowej),

 • ul. Górników z „Danuty” (wcześniej Zubrzyckiego, obok garaży i ogródków działkowych),

 • ul. Chopina (róg Rzemieślniczej),

 • ul. Kolejarzy (obok Kolejarzy 2),

 • ul. Partyzantów (ul. Tysiąclecia obok Parku Lotników),

 • ul. Przemysłowa 1c,

 • ul Broniewskiego (róg 3 Maja).

Foto: MZNK w Jaworznie

Najnowsze

To Top