Z miasta

Największą inwestycją w mieście będą rodziny

fot. Alex | mojejaworzno.pl

– Potencjałem miasta nie są jego budynki, drogi. Potencjałem miasta są ludzie. Potencjałem miasta są rodziny, ponieważ to rodziny dają szanse na to, żeby miasto wzrastało – tymi słowami prezydent Paweł Silbert obwieścił start miejskiego programu Jaworzno Wspiera Rodziny. To też słowa, które chyba najlepiej charakteryzują obecną kadencję władz samorządowych.

 

Miejskie władze proponują program wsparcia rodzin

Na ogłoszenie kompleksowego programu wsparcia jaworznickich rodzin prezydent Paweł Silbert wybrał Popołudnie z Rodziną – familijną imprezę zorganizowaną w ubiegłą niedzielę (19 listopada) w hali MCKiS. Imprezę mającą charakter rodzinnego pikniku z atrakcjami dla dzieci i występami artystycznymi, z tym że nie pod gołym niebem, ale w budynku hali widowiskowo-sportowej.

Pod względem komunikacji społecznej były to znakomite okoliczności, gdyż prezydent rozpoczęcie programu dla rodzin miał możliwość ogłosić bezpośrednio zainteresowanym – rodzinom z dziećmi. Nie odbyła się typowa w takich przypadkach konferencja dla samorządowców i dziennikarzy obarczona bagażem urzędniczego zadęcia. Paweł Silbert wybrał bezpośredni kontakt z zebranymi na niedzielnej, rodzinnej imprezie mieszkańcami. To również dawało obecnym w hali możliwość późniejszej rozmowy z prezydentem i jego zastępcami na temat programu oraz wyrażenie swoich dalszych oczekiwań (opinie dotyczące oczekiwań były zresztą zamieszczane na tablicy przy stoisku miejskim).

Przed rozmowami z mieszkańcami Paweł Silbert zakreślił ze sceny na jakich filarach opierać się będzie program Jaworzno Wspiera Rodziny. Pierwszym z nich jest projekt wyrównywania szans, w którego skład wejdzie otwarcie publicznego żłobka w Jaworznie i zapewnienie dostępu do systemu dopłat dla dzieci uczęszczających do żłobków (także niepublicznych) oraz zaoferowanie wyprawek dla jaworznickich noworodków i przedszkolaków.

Drugi filar dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa, który polegać będzie na intensyfikacji działań prewencyjnych i profilaktycznych we współpracy ze służbami mundurowymi i instytucjami do tego powołanymi. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa rodzin, a w szczególności dzieci.

Trzecia sfera zakłada większe wsparcie przez samorząd wspólnej aktywności i zdrowego trybu życia. To umożliwić ma rozwijanie pasji i zainteresowań wśród dzieci, a także pełnić funkcję integracyjną i budować wspólnotę mieszkańców Jaworzna. Jednym z istotnych elementów ma stać się w tym zakresie projekt „Aktywna Dzielnica”, polegający na organizacji weekendowych aktywności w każdej dzielnicy miasta.

Nadszedł czas na „miękkie” projekty

W nomenklaturze europejskiej funkcjonuje rozróżnienie na tzw. projekty „twarde” i projekty „miękkie”. Te pierwsze dotyczą materialnej infrastruktury – w przypadku miast są to np. drogi czy sieci (wodociągowe, kanalizacyjne itp.). Projekty „miękkie” obejmują zaś działania z zakresu integracji społecznej, wspierania edukacji czy zdrowia – generalnie inwestycje w ludzi.

Trudno nie zdobyć się na refleksję, że pierwszy okres zasiadania Pawła Silberta na fotelu prezydenckim wiązał się z naciskiem na inwestycje „twarde”. Sztandarowymi projektami były projekty infrastrukturalne – budowa obwodnic, „średnicówki”, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, porządkowanie przestrzenne miasta czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Można rzec, że Jaworzno wówczas sukcesywnie odrabiało wieloletnie zapóźnienia i doganiało pod względem infrastrukturalnym miasta Zachodniej Europy. Oczywiście inwestycje infrastrukturalne również miały swój wymiar społeczny, choćby przez ułatwienie poruszania się po Jaworznie mieszkańcom czy wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza Śródmieście i osiedla mieszkaniowe.

Z biegiem czasu (i kolejnych kadencji Silberta) punkt nacisku przenosił się na projekty „miastotwórcze”. Rozpoczęły się inwestycje w przyjazne przestrzenie publiczne, czego przykładem była np. przebudowa Rynku czy rewitalizacje (GEOsfera, Planty, Kamieniołom Gródek). A także inwestycje w sprawną i ekologiczną komunikację miejską. Zwrócono baczną uwagę na te elementy, które sprawiają, że pewną przestrzeń można nazwać miastem (ze społecznego punku widzenia), a nie tylko wytyczoną siatką ulic z przyległymi budynkami.

To wciąż etap niedokończony i realizowany. Przecież wciąż trwa rewitalizacja hałdy Piłsudski i rejonów Parku Gródek. Na modernizację czekają również parki na Podłężu i Osiedlu Stałym. Budowana jest Velostrada, a wkrótce ruszy budowa Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Trwa realizacja projektu „Miasto Siedmiu Rynków”. 

Jednocześnie punkt ciężkości przenoszony jest coraz bardziej na „miękkie” projekty. Bo czymże innym jest trwająca budowa wodnego placu zabaw na Plantach? Inwestycja infrastrukturalna, ale o bardzo „rodzinnym” aspekcie stworzenia kolejnego atrakcyjnego miejsca spędzania czasu z dziećmi. Jaworzno zaroiło się od placów zabaw i siłowni „pod chmurką”, z których większość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Przebudowane zostanie przedszkole nr 24 i zgodnie z zapowiedziami powstanie miejski żłobek. Warto również wspomnieć o budowie mieszkań na wynajem przez Jaworznickie TBS i programie „Mieszkanie za remont”. Wszystkie te działania nastawione są na wspieranie rodzin z dziećmi.

Przeniesienie uwagi samorządu na aspekt integracji społecznej i mocne wyznaczenie kursu na politykę prorodzinną zostało symbolicznie zaakcentowane już na wiosnę bieżącego roku. Tym znaczącym wydarzeniem wydaje się być wspólne sadzenie drzew przez samorządowców i rodziców z dziećmi w Parku Nowych Mieszkańców na Chrząstówce.

Teraz za symbolem podąża konkretny program prorodzinny, który będzie realizowany od nowego roku. Oby w przyszłości znalazło się w nim jeszcze więcej elementów i oby wystarczyło środków budżetowych na skuteczne wspieranie rodzin.

 

Monika Bryl, zastępca prezydenta

Ruszyliśmy z nowym miejskim programem wsparcia dla rodzin. Większość jego finansowych komponentów zaplanowaliśmy na przyszły rok. Te największe to dofinansowanie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do prywatnych żłobków i klubików oraz utworzenie żłobka publicznego. Już w październiku złożyliśmy pierwszy wniosek o dofinansowanie na ten cel – te pieniądze pozwoliłyby nam pokryć koszty wyposażenia i funkcjonowania przez dwa lata żłobka. 23 listopada złożony został drugi wniosek – tym razem w ramach programu „Maluch+”. Zarówno dopłaty jak i żłobek uruchomione zostaną od września przyszłego roku wraz z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania żłobka. Ilość miejsc zapewne będzie się zwiększać w kolejnych latach. Zapewne, system dopłat spowoduje otwieranie się nowych prywatnych placówek, których i tak jest całkiem sporo w mieście.

Dwie edycje Święta Rodziny dały nam wszystkim sporo doświadczeń, wiedzę czego oczekują jaworznickie rodziny w sferze zabawy, integracji, aktywności – stąd pomysł na projekt „Aktywna Dzielnica”. Osiedlowe kluby jednostek kultury wyjdą z ciekawą ofertą weekendowych zajęć dla dzieci – wykorzystamy do tego miejską infrastrukturę, nowe place zabaw i rynki. Jestem pełna podziwu dla trudu i zaangażowania z jakim organizacje pozarządowe realizują zadania dla rodzin. Kolonie, wyjazdy wakacyjne, wycieczki, wspólne Mikołajki – wesprzemy ich w tym jeszcze bardziej.

Dla każdego rodzica ważne jest bezpieczeństwo pociech, czy to w drodze doi ze szkoły, na placu zabaw i w codziennych sytuacjach, dlatego zdecydowaliśmy się, aby rozpoczęta w maju Akademia Bezpieczeństwa nie była jednorazową akcją, lecz dużym miejskim projektem. Ogrom wiedzy, przydatnych zachowań i radzenia sobie w różnych sytuacjach podany w lekkiej formie zabawy, przynosi pierwsze efekty. Dzieci są bardziej spostrzegawcze, szybciej rozpoznają i reagują na zagrożenia. Są też ostrożniejsze na drodze, przy przejściach dla pieszych.

Wiele działań już mamy uruchomionych, zebraliśmy je w jeden program i traktujemy jego przyjęcie jako umowę z mieszkańcami.

Najnowsze

To Top