Z miasta

Ministerstwo Energii kibicuje jaworznickim projektom

fot. me.gov.pl

Jaworznickie projekty rozwojowe są doskonale oceniane na szczeblu rządowym. Samorząd ściśle współpracuje z Ministerstwem Energii i Ministerstwem Rozwoju. Ministerstwo Energii w odpowiedzi na nasze pytania podkreśliło, iż w zakresie elektromobilności i autonomizacji pojazdów Jaworzno przeciera szlaki dla innych miast.

Jaworzno jest uważane za jednego z samorządowych liderów elektromobilności w kraju. Z czego to wynika?

– Jaworzno słusznie jest uważane za jednego z samorządowych liderów elektromobilności w naszym kraju. Miasto aktywnie uczestniczyło w konsultacjach projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie podpisali list intencyjny z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie oraz firmą Comtegra S.A. w zakresie prowadzenie wspólnych prac przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów. Objęcie miasta eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój elektromobilności na jego terenie. Działania te będą możliwe dzięki utworzeniu specjalnej strefy prawnej. W związku z tym, że strefą objęte będzie całe miasto, pojazdy sprawdzą się w normalnym ruchu miejskim. Jest to projekt, któremu Ministerstwo Energii gorąco kibicuje.

W jakim zakresie Jaworzno współpracuje z Ministerstwem Energii w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności, którego jest jednym z sygnatariuszy?

– Jaworzno jest jednym z miast, które blisko współpracuje z Ministerstwem Energii w pracach mających na celu popularyzację elektromobilności w Polsce. Miasto przekazało wiele cennych uwag do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Brało również udział w konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju poprzedzających rozpoczęcie prac nad przygotowaniem zapisów ustawy, podczas których dzieliło się perspektywą samorządów w zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego.

Ponadto w ramach współpracy z ITS przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów realizowanej w obszarze trzech ścieżek: strategicznej, która będzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych; eksperymentalnej – poświęconej pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnej, która pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych – osiągnięte zostaną działania, które w zakresie pojazdów autonomicznych będą mogły być wykorzystane przez inne ośrodki miejskie.

Jakie szanse rozwojowe wiążą się z elektromobilnością dla mniejszych ośrodków miejskich, takich jak Jaworzno, które wspierać będzie Ministerstwo Energii?

– W Ministerstwie Energii doceniamy fakt, że dotychczas impuls do rozwoju elektromobilności i uwspólnotowionych form transportu w naszym kraju płynął w dużej mierze z poziomu lokalnego. Samorządy decydując się na zakup autobusów elektrycznych i stawiając na elektromobilność zyskują szansę na poprawę jakości powietrza, obniżenie poziomu hałasu, zmniejszenie liczby pojazdów w mieście oraz systematyczne podnoszenie standardu usługi przewozu pasażerów. Nie bez znaczenia jest również aspekt wizerunkowy, odzwierciedla on bowiem dążenie do unowocześniania się, a tym samym przyciąga inwestorów i turystów.

Wraz z zaproponowanym przez Ministerstwo Energii Planem Rozwoju Elektromobilności, rozwój alternatywnych form transportu zyskał wsparcie administracji państwowej. Plan – choć koncentruje się głównie na stworzeniu możliwości upowszechnienia indywidualnego transportu elektrycznego w Polsce – stał się również kołem zamachowym i inspiracją do rozwoju innowacyjnych form transportu publicznego.

W Ministerstwie Energii, szukamy realnych rozwiązań, jak zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki i jednocześnie podnieść jakość życia w polskich miastach. Jesteśmy przekonani, że jednym z istotnych elementów w osiągnięciu tego celu jest właśnie e-transport, dlatego tym bardziej cieszą nas takie projekty, jak te realizowane przez Jaworzno.

 

Polecamy również wywiad z prezydentem Jaworzna Pawłem Silbertem:

– Nie chcę, by Jaworzno było montownią pralek wymyślonych gdzie indziej, albo wielkim magazynem spedycyjnym. Ambicje jaworznian są zdecydowanie większe…

Oraz artykuł o rewolucji transportowej:

Przemysł samochodowy stanął u progu największych przemian w całej swej historii!

 

Najnowsze

To Top