Biznes - inwestycje

Prezydent przesłał swą propozycję. Czy negocjacje zostaną podjęte?

fot. Travelarz

Zgodnie z zapowiedziami, prezydent Paweł Silbert wysłał do przewodniczącego zarządu metropolii Kazimierza Karolczaka propozycję wprowadzenia obustronnie ulg taryfowych dla osób korzystających jednocześnie z biletów okresowych PKM Jaworzno i metropolii. Jednocześnie wyraził swą gotowość do podjęcia rozmów w celu wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego pasażerów.

 

Propozycja prezydenta Silberta miałaby w zamyśle obniżać koszty podróży dla osób, które regularnie kursują na trasach obsługiwanych przez PKM Jaworzno jak i przewoźnika metropolitalnego – np. w drodze do pracy do miast w dalszych zakątkach metropolii czy na uczelnię.

Zgodnie z danymi GUS około 3 tys. jaworznian pracuje w miastach metropolii, a około tysiąca z nich korzysta z komunikacji publicznej. Jeżeli doliczymy uczniów szkół, PKM Jaworzno przewozi do Sosnowca, Mysłowic i Katowic około 2,5 tys. osób dziennie. Część z nich kontynuuje swą podróż już metropolitalnymi środkami transportu.Jednocześnie istnieje grupa mieszkańców metropolii, którzy dojeżdżają do pracy do zakładów Taurona w Jaworznie (kopalnia, elektrownia) czy na budowę bloku 910 MW. KZK GOP utrzymuje nawet jedną linię autobusową z Sosnowca do Szczakowej.

Osoby te muszą dysponować jednocześnie biletami okresowymi PKM Jaworzno jak i metropolitalnego przewoźnika. Po wprowadzeniu nowej taryfy w metropolii, łączny koszt biletów sieciowych obu przewoźników w wersji miesięcznej wynosić będzie 226 zł (113 zł ulgowy), a w wersji kwartalnej – 576 zł (288 zł ulgowy).

Prezydent Paweł Silbert proponuje zatem, aby rozważyć obustronne obniżki dla osób, które są zmuszone kupować oba bilety, tak aby sumarycznie cena biletów miesięcznych wynosiła nie więcej niż 136 zł, a kwartalnych 346 zł. Propozycja miałaby polegać na tym, że zarówno Jaworzno, jak i metropolia obniżyłyby swe ceny biletów sieciowych o ok. 40%, ale wyłącznie dla osób, które nabędą bilety obu organizatorów transportu.

„Dostrzegamy konieczność dalszej poprawy systemu transportu publicznego w ramach całej Aglomeracji (a więc na styku Metropolii i także Jaworzna – zwłaszcza iż jaworznicka komunikacja publiczna w zasadzie jako jedyna obsługuje połączenia między Chrzanowem, Jaworznem a wchodzącymi w skład Metropolii Sosnowcem, Mysłowicami i Katowicami) i dlatego proponujemy wprowadzenie obustronnych ulg dla pasażerów korzystających jednocześnie z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Jaworzna jak i G-ZM (warunek konieczny dla skorzystania z powyższej ulgi to w przypadku kontroli okazanie się biletami obu organizatorów na ten sam okres)” – pisze w liście do szefa metropolii Paweł Silbert.

Prezydent przypomina również, iż zgodnie z przewidywaniami specjalistów, którzy stworzyli Studium Transportowe wschodniej części Aglomeracji Górnośląskiej, wkrótce nastąpi na jej drogach gwałtowna zapaść. Ma to nastąpić na skutek przekroczenia „masy krytycznej” potoków samochodów, które są zdolne przyjąć drogi. Jedyną metodą zaradczą jest zdecydowane postawienie na komunikację publiczną.

Najnowsze

To Top