Z miasta

Konferencja w Muzeum

Już po raz trzeci w Muzeum Miasta Jaworzna odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa „Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu”.

Jaworzno leżące na pograniczu śląsko-małopolskim przez wieki rozwijało się na styku różnych kultur i organizmów państwowych. Celem czwartkowej konferencji będzie ukazanie dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich terenów. Poruszona tematyka będzie oscylować wokół zagadnień materialnego, niematerialnego i naturalnego dziedzictwa miasta i regionu, ochrony dziedzictwa oraz edukacji regionalnej.

Konferencja odbywać się będzie w czwartek 7 grudnia w godzinach 9:30-15:30 w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Wstęp bezpłatny.

Najnowsze

To Top