Z miasta

Rada społeczna przy pośle Starzyckim dyskutowała o wzroście nakładów na sport

W piątek, 1 grudnia, po raz kolejny spotkała się Społeczna Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Pośle RP Dariuszu Starzyckim. Tematem przewodnim, nad którym podjęto dyskusję był sport w aspekcie ogólnokrajowym i lokalnym. Poseł Dariusz Starzycki przedstawił projekty przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dzięki którym nakłady państwa na sport dzieci i kluby sportowe wzrosną w roku 2018 o 93% w porównaniu z rokiem 2015.

Społeczna Rada Konsultacyjno-Społeczna przy pośle Starzyckim zebrała się po raz kolejny. Jak już się utrwaliło, każdorazowo obrady obracają się wokół określonej sfery tematycznej. Wcześniejsze spotkania dotyczyły m.in. oświaty czy służby zdrowia. Tym razem dyskutowano o sporcie.

Poseł Dariusz Starzycki zaprezentował zebranym projekty wspierania sportu przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Omówił również jakie nakłady rząd ma zamiar przeznaczyć w nadchodzącym roku budżetowym na przedsięwzięcia lokalne związane z rozwojem sportu. Okazuje się, że w roku 2018 środki na wsparcie lokalnych projektów sportowych wzrosną o 93% w porównaniu z rokiem 2015.

Większość ministerialnych programów ma służyć rozwojowi sportu amatorskiego, sportu dzieci i młodzieży oraz aktywności Polaków nie będących wyczynowymi (zawodowymi) sportowcami. Środki będą wykorzystywane przez samorządy lub organizacje pozarządowe między innymi na organizację zajęć sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, działania promujące aktywność fizyczną czy rozbudowę infrastruktury.

Warto zauważyć, że z części programów zdążyło skorzystać już kilka podmiotów z Jaworzna. Na przykład z dotacji w ramach programu „Klub” (wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych) skorzystały cztery jaworznickie kluby.

Do klubów i organizacji pozarządowych skierowany będzie nowy program „Sport dla wszystkich”, w ramach którego ministerstwo rozdysponuje w formie dotacji 24 mln zł. Równie masowy charakter ma Szkolny Klub Sportowy, w którym już w mijającym roku przekazano 42 mln zł na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach (w zajęciach uczestniczy ok. 260 tys. dzieci i młodzieży).

W późniejszej dyskusji zwracano uwagę na aspekt finansowania sportu w gminach. Jak powszechnie wiadomo, większość klubów sportowych bazuje w swej działalności na środkach pozyskiwanych z budżetu gminy w formie dotacji. Prezydent Paweł Silbert wyraził opinię, iż znaczną poprawę kondycji finansowej klubów i możliwość ich rozwoju przyniosłyby zmiany w prawie podatkowym oraz stworzenie systemu bardziej zachęcającego przedsiębiorstwa do współfinansowania organizacji i klubów sportowych. Wówczas mniejsze kluby i te występujące w niższych ligach rozgrywek nie borykałyby się z obecnymi trudnościami w zdobywaniu środków od sponsorów.

Prezydent podkreślił, iż miasto nadal będzie wspierać sport w Jaworznie poprzez między innymi rozwój infrastruktury oraz dotacje.

Dariusz Starzycki, poseł PiS:

– Wzrost nakładów na sport za rządów PiS jest niezaprzeczalny. W roku 2018 na wsparcie sportu dzieci i aktywizację społeczeństwa państwo wyda o 93% więcej niż było to w roku 2015. Ministerstwo od początku 2017 roku sukcesywnie wdraża nowe programy dofinansowań, a w roku 2018 pojawią się kolejne, jak na przykład program budowy Otwartych Stref Aktywności.

Jaworzno było jedną z gmin, które potrafiły wykorzystać szanse pojawiające się wraz z ministerialnymi programami dofinansowań. Dobrze sporządzone projekty zagwarantowały ponad 1,5 mln zł dotacji na remont boiska wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim oraz ponad 600 tys. zł na remonty boisk przy dwóch jaworznickich szkołach. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie równie sprzyjający dla wspierania jaworznickich środowisk sportowych oraz dla promowania aktywnego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.

Najnowsze

To Top