Z miasta

Czas innowacji i kanalizacji. Podsumowanie 2017 roku w wodociągach

To był bardzo interesujący rok. Rok, w którym oprócz sygnalizowanych zmian w przepisach prawnych, głównym zadaniem, którym zajmowały się służby wodociągowe wciąż była budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. Wprowadzono szereg rozwiązań i udogodnień systemowych dla mieszkańców i pracowników Spółki. Tak więc zanim zasiądziemy i powiemy: ”Nowy Rok bieży…” przeczytajmy co ciekawego wydarzyło się w wodociągach w mijającym 2017 roku.

 

Darmowy montaż subliczników

Od stycznia 2017 osoby korzystające z subliczników ogrodowych, których okres legalizacji wygasał w 2017, mogły liczyć na ich bezpłatny montaż świadczony przez pracowników Spółki. Warunek. Wodomierz musiał być zakupiony w przedsiębiorstwie wodociągowym. Dodatkowo oprócz usługi montażu, przy zakupie licznika, jaworznickie wodociągi instalowały na wodomierzu moduł radiowy do jego zdalnego odczytu.

Nowa centrala telefoniczna

W 2017 roku osoby dzwoniące do dyspozytora Spółki na bezpłatny numer 994 już na wstępie uzyskiwały informację o bieżących pracach wykonywanych na sieci wodociągowej oraz o ewentualnych czasowych brakach w dostawie wody. Oczywiście po wysłuchaniu powyższych informacji klient może połączyć się bezpośrednio z pracownikiem dyżurującym. Wszystkie rozmowy z dyspozytorem są rejestrowane i archiwizowane.

Punkty pomiarowe

W 2017 roku rozpoczęto, a do końca 2019 roku ma być gotowy system zarządzania siecią wodociągową w mieście Jaworzno, którego obszar został podzielony na 19 stref. W 2017 roku zamontowano punkty pomiarowe w ilości ponad 20 sztuk. Docelowo do 2019 będzie ich ponad 58. Kluczowym zadaniem systemu będzie analiza przepływów, ciśnienia i poboru wody, a także wczesne wykrywanie ewentualnych wycieków sieci w poszczególnej strefie.

Dodatkowy odczyt liczników

W związku z przygotowaniami do opracowania i zbudowania stref bilansowych na sieci wodociągowej od 1 czerwca br. wprowadzone zostały zmiany w fakturach bilingowych. Na fakturze, oprócz odczytu za okres rozliczeniowy, pojawił się dodatkowy odczyt – stan licznika na koniec każdego miesiąca.

Budowa kanalizacji w dzielnicy Równa Górka

Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2016 roku i zakończyła się przed wakacjami. Kosztowała półtora miliona złotych. Nowy układ sanitarny powstał w ulicy Pstrowskiego, Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, 1 Maja, Rodziewiczówny. Razem blisko 3 kilometry sieci. Z budowanej kanalizacji skorzystało 114 posesji.

Cena wody bez zmian

20 kwietnia 2017 r., MPWiK złożył do Prezydenta Miasta wniosek taryfowy, w którym zapisano utrzymanie ceny wody za jeden metr sześcienny na obecnym poziomie 5,23 zł, a ścieków na poziomie 8,95 zł. Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie uległa zmianie już po raz trzeci. Podobnie jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były podwyższane. 

Nowe Prawo wodne

W 2017 roku Parlament przyjął nowelizację ustawy Prawo Wodne, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Z tytułu uchwalenia nowego Prawa Wodnego mieszkańcy Jaworzna nie muszą obawiać się wzrostu kosztów za pobór wody. Nowe prawo pozwoli wypełnić warunki wstępne unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Oprócz regulacji, nowe przepisy powołują nową instytucję zarządzającą wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Będzie ono odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje.

Kanalizacja w Byczynie

Od początku czerwca 2017 ruszyły prace budowlane związane z tworzeniem od podstaw ponad 35 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 15 km sieci wodociągowej w dzielnicy Byczyna. Budowa kanalizacji, w ponad 30 ulicach osiedla, potrwa 18 miesięcy i kosztować będzie ponad 26,5 mln złotych. Podziemna instalacja kanalizacyjna powstaje dla 3 500 mieszkańców. Mieszkańcy domów objętych budową kanalizacji będą mieli techniczną możliwość podłączenia się dopiero po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac. Nastąpi to nie wcześniej niż końcem 2018 roku.

58 mln zł dofinansowania

Sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW. 58 mln zł otrzymała Spółka na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Trzon fazy VI stanowi budowa kanalizacji w Byczynie oraz Dąbrowie Narodowej.

Kanalizacja w Jeleniu

Cały 2017 rok prowadzone były prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg. Inwestycja w Jeleniu kosztować będzie prawie 5 milionów zł brutto. Realizowana jest dla 1200 osób. Jest częścią piątego etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Ma zakończyć się po pierwszym kwartale 2018 roku.

Nowa sieć wod-kan

W mijającym roku przedsiębiorstwo podjęło starania zmierzajcie do wymiany sieci w osiedlu Stałym. Jest to już trzeci etap na tym osiedlu, który swoim zakresem obejmuje wymianę sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstała również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łączny koszt to 1,5 mln złotych. Równocześnie z pracami na osiedlu Stałym, toczyły się prace obejmujące wymianę infrastruktury wod-kan w dzielnicy Łubowiec. Ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego.

Przyłącza kanalizacyjne

W 2017 roku wodociągi wykonały 179 przyłączy kanalizacyjnych. Osoby korzystające z usług przedsiębiorstwa mogły liczyć na wykonie projektu, uzgodnienia branżowe oraz geodezyjne, a także na 10-letni okres gwarancyjny. Wydanych zostało 216 warunków technicznych w celu wykonania przyłącza wod-kan.

Standardy Obsługi Klienta

1 lipca 2017 roku firma dla swoich pracowników wprowadziła Standardy Obsługi Klienta. Wdrożenie standardów obsługi Klienta ma za zadanie podnieść jakość świadczonych usług oraz ułatwić pracę pracownikom Spółki, dając im wsparcie w codziennej komunikacji z Klientami. Celem standardów jest również wyposażenie pracowników w narzędzia pozwalające im na efektywne relacje z Klientami w sytuacjach trudnych i niecodziennych. Przestrzeganie standardów przez pracowników jest sprawdzane poprzez badanie Tajemniczy Klient.

Oczywiście to tylko kilka najważniejszych wydarzeń odchodzącego roku, które zasługują na wyróżnienie. Oprócz nich pracownicy Spółki przez 365 dni pracowali oraz stali na straży zachowania ciągłości w dostawach wody. Czy to na ujęciach wody, pompowniach, hydroforniach, zbiornikach wody, oczyszczalni, czy też w laboratorium, biurze i w terenie.

Najnowsze

To Top