Z miasta

GZM odpowiada prezydentowi. Co ze zniżkami?

fot. Travelarz

Tuż przed świętami poznaliśmy odpowiedź przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka na pismo prezydenta Pawła Silberta proponującego obniżki cen biletów okresowych dla osób korzystających zarówno z usług PKM Jaworzno i następcy KZG GOP.

Przypomnijmy, że przed kilkoma tygodniami prezydent Paweł Silbert wystąpił do władz GZM z propozycją wprowadzenia obustronnie ulg taryfowych dla osób korzystających jednocześnie z biletów okresowych PKM Jaworzno i metropolii. Według badań GUS nawet do 3000 jaworznian podróżuje regularnie do pracy czy szkoły na terenie metropolii. Także mieszkańcy GZM docierają komunikacją do Jaworzna a wielu z nich korzystać musi z usług obu przewoźników – PKM i metropolitarnego.

Prezydent w piśmie zaproponował obustronne obniżki dla osób, które są zmuszone kupować oba bilety, tak aby sumarycznie cena biletów miesięcznych wynosiła nie więcej niż 136 zł, a kwartalnych 346 zł. Tym samym Jaworzno i metropolia obniżyłyby swe ceny biletów sieciowych o ok. 40%, z tym, że dotyczyłoby to tylko osób, które nabędą bilety obu przewoźników transportu. Taka propozycja zdawała się korzystna dla obu stron.

Przewodniczący GZM wstępnie pozytywnie odniósł się do inicjatywy prezydenta Silberta, chociaż nie zgadza się z proponowanymi ramami finansowymi. – Jestem przekonany, że jako dobry gospodarz i specjalista od finansów zrozumie Pan, że ewentualna realizacja tych propozycji musi opierać się na idei partnerstwa oraz zasadzie wzajemnych korzyści. W mojej opinii przedstawione sugestie odbiegają od proporcjonalnego rozłożenia kosztów związanych z finansowaniem transportu publicznego pomiędzy metropolią i Jaworznem – pisze Kazimierz Karolczak w piśmie skierowanym do prezydenta Silberta.

Przewodniczący GZM zaproponował stworzenie zespołu roboczego, który miałby zająć się wypracowaniem wspólnego rozwiązania. W skład takiego zespołu wejść mieliby przedstawiciele zarówno PKM Jaworzno, jak i KZK GOP oraz MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. – Pragnę zadeklarować, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie zamierza zignorować zasygnalizowanych problemów bezpośrednich sąsiadów metropolii. Na pewno delegujemy swoich najlepszych specjalistów, którzy zaangażują się w prace takiego zespołu – deklaruje przewodniczący Karolczak.

Prezydent Paweł Silbert już w listopadzie przyznawał, że jest otwarty na wszelkie dyskusje, które mogłyby ułatwić życie mieszkańcom Jaworzna i metropolii. Teraz propozycja GZM na pewno zostanie dogłębnie zanalizowana. Władze Jaworzna cały czas liczą na owocną współpracę z metropolią na wielu płaszczyznach i wydaje się, że propozycja wystosowana przez prezydenta Silberta jest dobrym początkiem do rozpoczęcia rozmowy.

Biorąc pod uwagę opracowane ostatnio przez naukowców Studium Transportowe wschodniej części Aglomeracji Górnośląskiej obie strony skazane są na współpracę i zachęcanie mieszkańców do masowego korzystania z komunikacji publicznej. Według Studium drogi w regionie lada moment przestaną być zupełnie przejezdne a liczba samochodów przekroczy krytyczną liczbę. Przedsmak przyszłej zapaści coraz częściej pojawia się w godzinach szczytu, kiedy to ogromne korki blokują drogi w aglomeracji. Tylko sprawna i tania publiczna komunikacja może odkorkować drogi, zmiana przyzwyczajeń mieszkańców nie jest jednak łatwa. Jaworzno już zrobiło pierwszy krok inwestując zarówno w infrastrukturę jak i nowe autobusy oraz wprowadzając korzystne dla pasażerów taryfy. Współpraca z GZM-em będzie świetną kontynuacją dobrych zmian sprawdzających się w Jaworznie. Do tego jednak potrzebna jest dobra wola z obu stron. Władze Jaworzna wyciągnęły rękę w stronę mieszkańców metropolii i oby także ze strony przedstawicieli GZM wystarczyło dobrej woli a wtedy uda się wypracować rozwiązania dobre dla wszystkich.

Najnowsze

To Top