Z miasta

Deklaracje śmieciowe w Urzędzie

Od nowego roku nastąpiła zmiana dotycząca gospodarki odpadami w Jaworznie. Od 1 stycznia wszelkie sprawy związane z deklaracjami „śmieciowymi” załatwić można wyłącznie w Urzędzie Miejskim.

W minionych latach wszystkimi kwestiami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi zajmował się Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W związku z zaplanowaną na 2018 rok reorganizacją pracownicy zajmujący się obsługą mieszkańców w tym zakresie przeszli do Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą działów są budynki Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 52 – pok. 23 i 24 oraz ul. Grunwaldzka 52a – pok. 7 (księgowość) i to właśnie tam należy załatwiać sprawy związane z uiszczaniem opłat za śmieci, wyjaśnianiem płatności oraz dostarczaniem i aktualizacją deklaracji śmieciowych.  Dział Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych tymczasem cały czas odpowiada za kwestie związane ze składaniem reklamacji odbioru odpadów, wymianą pojemników oraz możliwością pobrania worków na śmieci. Wszystkie wyżej wymienione sprawy załatwić można w budynku przy  ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe), tel. 32 745 10 61, 32 745 10 63, 32 745 10 65, 32 745 10 66.

Urzędnicy przypominają, że indywidualny numer rachunku bankowego, którym posługują się właściciele nieruchomości nie ulega zmianie. Osoby, które korzystają z rachunku ogólnego proszone są o jego zmianę na nowo utworzony o numerze 79 1030 1159 0000 0000 9206 6010. Termin płatności raty styczniowej przypada do 22 lutego 2018 r.

Najnowsze

To Top