Bezpieczeństwo

Rejestr pedofilów i gwałcicieli upubliczniony

Z początkiem roku 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości upubliczniło Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Teraz każda osoba z dostępem do internetu może sprawdzić tożsamość sprawców gwałtu na dziecku lub gwałtu ze szczególnym okrucieństwem.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym składa się z dwóch części – Rejestru publicznego i Rejestru z dostępem ograniczonym. Ten drugi jest dostępny dla przedstawicieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organów samorządowych czy placówek oświatowo-wychowawczych. Zawiera on szczegółowe dane skazanych prawomocnym wyrokiem sprawców przestępstw seksualnych – z numerem PESEL, aktualnym adresem zamieszkania itp. Wystartował on 1 października 2017.

Warto dodać, że każdy pracodawca lub organizator działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad małoletnimi ma ustawowy obowiązek sprawdzenia czy osoba zatrudniona przez niego albo wykonująca działalność we wskazanym wyżej zakresie nie figuruje w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Rejestr publiczny został udostępniony wraz z początkiem 2018 roku. Dzięki temu każda osoba może sprawdzić tożsamość (wraz ze zdjęciem i datą urodzenia) prawomocnie skazanych sprawców przestępstw na tle seksualnym – ze szczególnym uwzględnieniem pedofilów i gwałcicieli ze szczególnym okrucieństwem.

W Rejestrze publicznym znajdziemy dwóch przestępców urodzonych w Jaworznie. Jeden z nich przebywa w Areszcie Śledczym w Kielcach, miejsce pobytu drugiego jest w trakcie weryfikacji. Rejestr pokazuje nam również Chrzanów i Sosnowiec jako miejsca zamieszkania dwóch przestępców seksualnych.

Z „Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym” udostępnionej przez Komendę Główną Policji wynika, że największa liczba tego typu przestępstw popełniana jest w województwie mazowieckim, małopolskim i śląskim. W Śląskiem doszło do 218 gwałtów, 207 przestępstw polegających na doprowadzenie drugiej osoby przemocą do poddania się innej czynności seksualnej, 14 gwałtów zbiorowych, 41 gwałtów na małoletnim poniżej 15. roku życia i jednego gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Ponury jest fakt, iż odnotowano aż 458 aktów pedofilii (dostęp 4 stycznia 2018).

W Jaworznie odnotowano pięć przypadków gwałtu (4 w okolicach Podłęża, 1 w okolicach ul. Chełmońskiego) oraz trzech przestępstw polegających na doprowadzeniu przemocą do innej czynności seksualnej. Nie odnotowano gwałtów na nieletnich, jednakże wykryto 9 przypadków pedofilii.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym dostępny jest pod adresem rps.ms.gov.pl (na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Rejestry i ewidencje).

Najnowsze

To Top