Z miasta

Żłobek i dopłaty – władze razem z rodzicami

W czwartek – 11 stycznia – odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielkami jaworznickich młodych matek, które przeprowadziły zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie uruchomienia żłobka publicznego w Jaworznie. Prezydent oraz mieszkanki aktywnie zaangażowane w sprawę żłobka razem złożyli podpisy pod projektem uchwały intencyjnej inicjującej utworzenie placówki.

Jeszcze podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, członkowie opozycji z Krzysztofem Lehnortem na czele usiłowali przedstawiać kwestię utworzenia publicznego żłobka w Jaworznie oraz dopłat do pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych jako przykład konfliktu między miejskimi władzami a mieszkańcami. Próbowali dowodzić, w nieraz ostrych słowach, że prezydent ignoruje wolę mieszkańców, którzy złożyli ponad 1.000 podpisów w tej sprawie.

Jednocześnie cynicznie ignorowali fakt, iż już w październiku 2017 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami zewnętrznymi kosztów remontu i funkcjonowania nowej placówki. Miasto również rozpoczęło starania o dofinansowanie zadania w ramach programu Maluch Plus.

– Przecież rozmawiamy o tym od jesieni. Przypominam państwu, że ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech zmieniła się i od stycznia wchodzą w życie dosyć istotne nowe przepisy. W związku z tym my się przygotowujemy do tego zadania i zaplanowaliśmy jego realizację od września 2018 roku – tłumaczyła radnym zastępca prezydenta Monika Bryl. – Przypomnę, o czym też informowaliśmy, że złożyliśmy w październiku w ramach RPO naszego województwa wniosek o dofinansowanie funkcjonowania żłobka. Przewidywane dofinansowanie to 1,2 mln zł na dwa lata działalności i czekamy na rozstrzygnięcie. Dodatkowo złożyliśmy wniosek do programu ministerialnego Maluch Plus na sumę 600 tys. zł na rozbudowę obiektu, gdzie znajdzie się żłobek.

Jednak zamiast rzeczowej dyskusji i argumentów ze strony opozycji padł zarzut „wyrzucenia do kosza” obywatelskiego projektu uchwały i arogancji władzy.

Jak się okazuje więcej zdrowego rozsądku i zrozumienia dla realiów prawnych oraz ekonomicznych przejawiają same matki, które zbierały podpisy poparcia pod inicjatywą otwarcia w Jaworznie żłobka. W czwartek (11 stycznia) panie Małgorzata Kurdej i Anna Fitrzyk – główne orędowniczki projektu, spotkały się z prezydentem Pawłem Silbertem i zastępcą prezydenta Moniką Bryl. Do spotkania doszło z inicjatywy Moniki Bryl, która zaprosiła obie aktywistki.

– Spotkanie było bardzo potrzebne, cieszę się, że mogłyśmy w dobrej atmosferze wyjaśnić przede wszystkim wątpliwości prawne obywatelskiego projektu uchwały. Co do tego, że w mieście powstanie żłobek publiczny i system dopłat zgadzamy się bezspornie. Na styczniową sesję przedłożymy uchwałę intencyjną w tej sprawie, a do końca marca konkretne już uchwały o utworzeniu, statucie i dopłatach mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta.

W efekcie pod projektem uchwały intencyjnej o utworzeniu żłobka podpisy złożyli wspólnie Paweł Silbert, Monika Bryl, Małgorzata Kurdej i Anna Fitrzyk. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym jaworznickich mieszkańców, którzy przedłożyli petycję oraz projekt uchwały obywatelskiej w sprawie publicznego żłobka i dopłat do pobytu dzieci w prywatnych placówkach, zbierając ponad 1.000 podpisów, a także mając na uwadze zainicjowany w Jaworznie program społeczny pn. »Jaworzno wspiera rodziny« Rada Miejska w Jaworznie niniejszą uchwałą wyraża poparcie dla utworzenia w Jaworznie publicznego żłobka oraz inicjatywy udzielania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Jaworzna, odciążając tym samym budżet domowy rodzin” – czytamy w uzasadnieniu wspomnianego projektu uchwały.

W związku z faktem, iż otwarcie żłobka oraz wprowadzenie systemu dopłat do pobytu dzieci w prywatnych placówkach jest wspólnym przedsięwzięciem władz miasta i mieszkańców, przedstawicielki środowiska jaworznickich matek zdecydowały o wycofaniu wcześniejszego projektu obywatelskiego (obarczonego wadami prawnymi) z listopada 2017 spod procedowania przez Radę Miejską. Zastąpi go wspólnie przygotowany projekt uchwały.

Jednocześnie ustalono, iż 30 stycznia zorganizowane zostanie otwarte spotkanie dla jaworznickich rodziców, podczas którego odbędzie się szeroka dyskusja na tematy związane z żłobkiem i dopłatami.

Rzekomy „konflikt” między władzami miasta a mieszkańcami Jaworzna okazuje się być jedynie urojonym życzeniem opozycji, która liczyła na stworzeniu wokół takiej narracji politycznej intrygi. Prezydent przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały wypracowany wspólnie z środowiskiem jaworznickich rodziców i cieszący się ich pełnym poparciem.

Najnowsze

To Top