Biznes - inwestycje

Zmiana nazwy Spółki wodociągowej. Od teraz nie MPWiK, a Wodociągi Jaworzno

Idę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., czy do Wodociągów? Czytelniej brzmi zbitka słów: jestem w MPWiK-u czy w Wodociągach? Która nazwa przedsiębiorstwa jest częściej stosowana i rozpoznawana przez klientów, a także przez pracowników, formalna, czy też nieformalna?

 

Wydaje się, że są to raczej pytania retoryczne, mówimy WODOCIĄGI i wszystko jasne… nie ma potrzeby po raz kolejny, literka po literce, rozszyfrować nazwy MPWiK Sp. z o.o. Mówimy Wodociągi i klient nie „zasypia”, podczas rozmowy telefonicznej, po spójniku „i” w pełnej nazwie, gdy już wie, że połączył się z właściwą firmą.

Obecna nazwa Spółki na pewno nie należy do łatwych i prostych do zapamiętania. Dlatego Zarząd Spółki, przy akceptacji Rady Nadzorczej i Wspólnika, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany nazwy przedsiębiorstwa wodociągowego. Zmiany, która naturalnie na przestrzeni lat została dokonana przez Mieszkańców naszego miasta.

Nowa nazwa MPWiK to WODOCIĄGI JAWORZNO sp. z o.o.. Obowiązuje ona prawnie od 17 stycznia br. Jest krótka, łatwa w wymowie i łatwa do zapamiętania. Można ją sprawnie powielać na materiałach informacyjnych, reklamowych. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta w którym i dla którego mieszkańców spółka działa oraz które wreszcie jest właścicielem przedsiębiorstwa. Dzięki zmianie identyfikacja z miastem będzie jednoznaczna.

Od strony prawnej zmiana nazwy nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych łączących Spółkę z osobami trzecimi, w szczególności zawartych z nią umów (nie zachodzi także konieczność sporządzania aneksów do tych umów). Zmiana nazwy nie powoduje zmiany adresu siedziby Spółki, numerów NIP i REGON, numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS, czy też numerów rachunków bankowych. Zmianie ulegnie tylko logo i witryna internetowa Spółki na www.wodociagi.jaworzno.pl.

 

Najnowsze

To Top