Edukacja

Szkoła muzyczna może zyskać nową siedzibę

fot. gim4.jaworzno.edu.pl

Już na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent przedłoży radnym propozycję zmiany siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz. Nową lokalizacją szkoły artystycznej miałby się stać budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej.

To dosyć nieeleganckie określenie, ale adekwatne – jaworznicka szkoła muzyczna od dziesiątków lat „gnieździ się” w dwóch budynkach na Osiedlu Stałym. Adekwatne, ponieważ szkoła artystyczna o takim dorobku i renomie, kształcąca dziesiątki laureatów ogólnopolskich konkursów muzycznych, z pewnością zasługuje na nowoczesną bazę lokalową. Obecna nie przystaje do potrzeb i poziomu placówki.

Od pewnego czasu władze miasta poszukiwały bardziej adekwatnego miejsca dla kształcenia muzycznie uzdolnionych dzieci. Doskonałą okazją wydawała się niedawna reforma oświaty. Padła wówczas propozycja, aby siedzibę PSM przenieść do obiektu Szkoły Podstawowej nr 7. Przeciw temu rozwiązaniu ostro zaprotestowało grono pedagogiczne oraz część rodziców dzieci uczęszczających do „siódemki”. Uszanowano ich wolę.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej temat siedziby szkoły muzycznej powróci. Prezydent Paweł Silbert wystąpi z propozycją, aby placówkę przenieść do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej.

ZSO na Podłężu dysponuje dużym obiektem (największy budynek szkolny w mieście), a w perspektywie najbliższych dwóch lat nastąpi tu z mocy ustawy wygaszenie gimnazjum. Nie przewiduje się również, aby w przyszłości nastąpiło znaczące zwiększenie liczby oddziałów szkolnych w mieszącej się w Zespole Szkole Podstawowej nr 2. Tym samym obiekt nie dość, że dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, to jeszcze posiada niewykorzystaną rezerwę lokalową. Do zagospodarowania pozostaje niemal jedna trzecia z pełnego zasobu budynku.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że część dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej (która kształci tylko w zakresie artystycznym) mogłaby realizować powszechny obowiązek szkolny (czyli kształcenie ogólne) w SP nr 2 w tym samym budynku. Takie rozwiązanie stanowić mogłoby etap przygotowawczy do powołania w przyszłości do życia w Jaworznie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Czyli ośmioletniej szkoły artystycznej, która realizuje edukację w zakresie szkoły podstawowej (ogólną) oraz jednocześnie edukację muzyczną (I stopnia).

Projekt przeniesienia szkoły muzycznej do ZSO przewiduje przystosowanie wydzielonej części budynku do specyficznych potrzeb kształcenia muzycznego. Modernizacja polegałaby między innymi na wydzieleniu z 8 sal lekcyjnych 23 małych sal do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz wytłumienia pomieszczeń. Koszt dostosowania szacowany jest na 560 tys. zł, ale istnieje możliwość pozyskania na ten cel dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej (25 stycznia) radni będą mieli możliwość ustosunkowania się do uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru zmiany siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, zgodnie z Prawem oświatowym projekt przekształcenia szkoły (przeniesienie jest formą przekształcenia) będzie konsultowany z rodzicami. Wówczas będzie też podstawa do wystąpienia do Ministerstwa Kultury o opinię w sprawie (nadzór nad szkołami artystycznymi podlega Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury).

Najnowsze

To Top