Bezpieczeństwo

Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Zima w tym roku nie jest może szczególnie intensywna, ale jednak może być uciążliwa. Właściciele posesji muszą pamiętać, że o tej porze roku ciążą na nich dodatkowe obowiązki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który jest wzdłuż niej położony. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi mu grzywna nawet do 1500 zł. Każdy właściciel posesji powinien zadbać o to, by przed domem nie zalegało błoto, śnieg czy lód. Należy zadbać także o usunięcie sopli lodu i zwałów śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.

Najnowsze

To Top