Z miasta

Jaworzno dalej się zmienia – startują kluczowe inwestycje

W środę (24 stycznia) odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczynających się właśnie prac modernizacyjnych w ścisłym centrum miasta. Stanowią one kontynuację, a zarazem ostatni etap przebudowy Śródmieścia. Wszystkie omawiane inwestycje są dofinansowane z budżetu unijnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Nie bez przyczyny podczas konferencji prasowej prezydent Paweł Silbert przypomniał jak Jaworzno wyglądało kilkanaście lat temu – z ruchliwą, tranzytową Drogą Krajową 79 przecinającą centrum miasta po śladzie ul. Grunwaldzkiej oraz przebiegającą także górą przez jaworznicki Rynek. Kilkanaście lat temu, kiedy natężenie ruchu drogowego nie było jeszcze tak intensywne jak dzisiaj, centrum było zalane potokami samochodów. Trudno obecnie wyobrazić sobie jak wyglądałoby Śródmieście, gdyby nadal „przewalał się” tu cały ruch tranzytowy, zważywszy na to jak drastycznie wzrosła liczba samochodów na drogach.

Aktualnie rozpoczynające się inwestycje w centrum Jaworzna wpisują się w realizowany latami projekt zmiany Śródmieścia. Zmiany, która zasadzała się głównie na idei wypchnięcia głównych potoków ruchu kołowego na Trasę Śródmiejską i obwodnice oraz oddania przestrzeni publicznych mieszkańcom. Ten kompleksowy projekt obejmował między innymi modernizację Rynku i wyłączenie go z ruchu; kameralizację ulic Pocztowej, Zielonej, Mickiewicza, Farnej; powstanie Plant. Celowi przyciągnięcia mieszkańców i sprawienia, by centrum było bardziej atrakcyjne służyła też sprzedaż terenów po byłej kopalni i wymóg nałożony na inwestora, aby powstał tam nie przypominający kontener hipermarket, lecz galeria handlowa z prawdziwego zdarzenia.

Tegoroczne inwestycje stanowić będą zwieńczenie procesu tworzenia reprezentacyjnego i funkcjonalnego centrum miasta. Mieszkańcy zyskają Miejskie Centrum Integracji Transportu w postaci przebudowanego przystanku PKM Centrum oraz parkingu dla rowerów przy Placu Górników wraz z systemem roweru miejskiego. Kolejną inwestycją jest budowa Velostrady. A dwoma dalszymi zadaniami wykonywanymi w tym roku jest modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej oraz budowa parkingu podziemnego i kładki przy obiekcie.

 

Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych oraz przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym

W ramach projektu przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Centrum oraz Plac Górników. Projekt przebudowy zatok autobusowych zakłada m.in. wykonanie dodatkowej zatoki, budowę chodnika w rejonie obecnego zieleńca za wiatą przystanku oraz budowę budynków usługowo-socjalnych w skład, których wchodzić będą pomieszczenia toalet publicznych, punktu prasowego i kawiarenki prasowej.

Diametralnie zmieni się również zagospodarowanie Placu Górników. Przebudowany zostanie wjazd z ul. Grunwaldzkiej oraz układ komunikacyjny – z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

W zachodniej części placu powstanie zadaszony parking rowerowy, w skład którego wchodził będzie właściwy parking oraz budynek socjalny. Parking umożliwi użytkownikom na bezpieczne pozostawienie własnego roweru, jak również będzie stanowić bazę przyszłej miejskiej wypożyczalni rowerów. Parking wyposażony zostanie w kilkadziesiąt stojaków dwustanowiskowych, co daje pojemność na prawie 180 rowerów. W północnej części płyty postojowej przewidziano miejsce na ławki, na których będzie można odpocząć lub przygotować się do jazdy. Parking będzie zadaszony przekryciem membranowym rozpiętym na konstrukcji stalowej.

Wykonawcą całości robót budowlanych jest firma Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa, a wartość tych robót wyniesie blisko 5,2 mln zł. Planowany termin zakończenia robót: 30 września 2018 r.

 

MCIT – integracja dróg rowerowych – Velostrada

Velostrada to pierwsza tego rodzaju droga w kraju – będzie bezkolizyjna, posiadająca dwie jezdnie i chodnik dla pieszych, którzy chcieliby wzdłuż trasy rowerowej poruszać się między dzielnicami. Na trasie 10 km dróg dla rowerów, między Osiedlem Stałym a Centrum znajdą się dwie kładki i jeden tunel. W swym dalszym przebiegu droga rowerowa do Ciężkowic.

Wykonawcą obiektów inżynierskich jest Konsorcjum AZIBUD Sp. z o.o., Banimex Sp. z.o.o z Będzina, natomiast wykonawca robót drogowych – DROGOPOL Z-W z Katowic.

Wartość kontraktu na roboty budowlane: obiekty inżynierskie – 5,32 mln zł; roboty drogowe – 9,68 mln zł.

Planowany termin oddania do użytku to 30 września 2018 r.

 

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej

Główny cel inwestycji to roboty termomodernizacyjne hali widowiskowo-sportowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa budynków magazynowych. W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi pośrednio częściowy remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacji oraz zmiana zagospodarowania terenu wokół hali. Obiekt dzięki zrealizowanej inwestycji zyska energooszczędne wnętrze oraz nowoczesną bryłę, której zalety podkreślą zaprojektowane iluminacje świetlne.

Umowa została podpisana z firmą P.B. DOMBUD S.A. z Katowic, a jej wartość to około 13,5 mln. zł. Termin zakończenia robót założono na 30 września 2018 r.

 

Budowa parkingu podziemnego i kładki przy hali

Zakres zadania to budowa połączenia pieszo-rowerowego hali widowiskowo-sportowej z centrum przesiadkowym oraz budową zadaszonego parkingu z automatyką parkingową.

Zaprojektowana kładka ma za zadnie bezkolizyjne poprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego (w tym osób niepełnosprawnych) nad ul. Grunwaldzką oraz zapewnić możliwie najłatwiejsze połączenie pomiędzy Centrum przesiadkowym, a Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Parking stanowić będzie żelbetowa konstrukcja słupowo-płytowa o wymiarach w rzucie 28,7x100m. Obszar ten umożliwiał będzie zaparkowanie 92 pojazdów i wyposażony zostanie w stanowiska umożliwiające doładowanie samochodu elektrycznego.

Strop parkingu zostanie zagospodarowany przez nieregularnie ukształtowany obszar zieleni z wydzielonymi chodnikami i przejściami dla pieszych.

Efekt wizualny dopełni zaprojektowane oświetlenie kładki oraz parkingu. Kładka będzie oświetlona przez źródła światła umieszczone w pochwycie balustrad. Parking poza tradycyjnym elektrycznym oświetleniem poziomu miejsc postojowych podwieszonym do sufitu dodatkowo będzie korzystał z 18 świetlików w dzień pełniące funkcję doświetlające wnętrze parkingu, natomiast po zmierzchu stanowiące dodatkowy efekt świetlny na stropie parkingu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma DOMBUD S.A. z Katowic. Podpisana umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 11,26 mln zł, a termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2019 r.

Zdjęcie oraz wizualizacje: UM Jaworzno

A tutaj film promujący inwestycje.

 

Najnowsze

To Top