Zdrowie

Akcja krwiodawcza w Bibliotece

We wtorek 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej po raz kolejny organizowana jest comiesięczna akcja krwiodawcza. Warto do niej dołączyć i podzielić się swoją krwią.

Krew to bezcenny płyn, bez którego życie nie jest możliwe. Szczególnie potrzebna jest ofiarom wypadków a także podczas licznych zabiegów i operacji chirurgicznych. Problem w tym, że nie można jej wyprodukować w sposób sztuczny i musi pochodzić od żywych dawców. W związku z tym na całym świecie regularnie organizuje się akcje oddawania krwi. Także naszym mieście wielu mieszkańców dzieli się własną krwią. Co ważne oddawanie krwi nie szkodzi dawcom, a innym może uratować życie. Inicjatorem jaworznickiej akcji jest Śląski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Jaworznie.

Krew może oddać:

  • osoba w wieku od 18 do 65 lat

  • ważąca powyżej 50 kg

  • jej temperatura, mierzona pod pachą, nie przekracza 37ºC

  • przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobieranie krwi – wywiad medyczny oraz skrócone badania podmiotowe

  • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem PESEL

Akcja krwiodawcza w bibliotece rozpocznie się we wtorek 6 lutego o godz. 10.00 a zakończenie planowane jest na godz. 16.00.

Najnowsze

To Top