Z miasta

Spotkanie Noworoczne w LKS „Ciężkowianka”

W piątek 26 stycznia 2018 r. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, jak co roku, była organizatorem tradycyjnego Integracyjnego Spotkania Noworocznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk na co dzień w ciągu roku współpracujących ze stowarzyszeniem: samorządu szczebla wojewódzkiego i lokalnego, jaworzniccy ludowcy, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, sportowych, kulturalnych, trenerzy, działacze oraz wolontariusze.

Honorowymi gośćmi byli: przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Stanisław Gmitruk, radni Rady Miejskiej w Jaworznie Marek Migas i Grzegorz Piętak, proboszcz ciężkowickiej parafii MBNP ksiądz kanonik Andrzej Wieczorek, wiceprezesi PSL w Jaworznie Zofia Paluch i Jerzy Kołodziejczyk , prezes Zarządu Miejskiego PCK w Jaworznie Anna Grelowska, honorowy prezes PSS „Salos” Wenancjusz Ples, wiceprezes Miejskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Jaworznie Jan Rożnowski, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 Joanna Siemek-Dzięburska, radni jaworznickiego samorządu poprzednich kadencji oraz honorowa sekretarz PSL w Jaworznie Zofia Wierzbik. Obecny był również uhonorowany dzień wcześniej na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie dyplomem „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Stanisław Bigaj.

Spotkanie zagaił prezes LKS ”Ciężkowianka” Jaworzno Janusz Ciołczyk, który serdecznie powitał przybyłych oraz podziękował za współpracę w 2017 roku. Jednocześnie odczytał listy z życzeniami jakie skierowali do uczestników spotkania noworocznego nie mogący dotrzeć w piątek prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Henryk Kula oraz posłowie na Sejm RP Paweł Bańkowski i Dariusz Starzycki. W atmosferze życzliwości życzenia noworoczne złożył reprezentujący samorząd wojewódzki przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk. Do życzeń dołączyli się ksiądz proboszcz Andrzej Wieczorek, wiceprezes jaworznickich ludowców Jerzy Kołodziejczyk i honorowy prezes PSS „Salos” Wenancjusz Ples. Następnie wszyscy uczestnicy wstali z miejsc i składali sobie wzajemnie noworoczne powinszowania, łamiąc się opłatkiem.

W części artystycznej wystąpił, kolędując, zespół śpiewaczy „Ciężkowianki”. Prezes LKS „Ciężkowianka” Janusz Ciołczyk wręczył w imieniu zarządu stowarzyszenia osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i wolontariuszom podziękowania za pomoc i wsparcie w 2017 r. Podsumowując miniony rok, wśród osiągnięć klubu wymienił m.in. organizację majowego II Memoriału Mirosława Ciołczyka, wrześniowego XIX Memoriału Jana Ciołczyka, 3 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłkarska Kadra Czeka oraz osiągnięcia piłkarskich drużyn seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików. Spotkanie noworoczne jak co roku stało się okazją do wymiany doświadczeń.

Najnowsze

To Top