Z miasta

Ruszył Pakt Zatrudnieniowy

20 lutego 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie odbyło się pierwsze spotkanie Paktu Zatrudnieniowego zawiązanego, który został zawiązany końcem stycznia.

Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz eksperci merytoryczni Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp spotkali się aby omówić kolejny etap realizacji projektu. W trakcie zebrania został przyjęty Regulamin Organizacyjny oraz zatwierdzono sposób powołania Rady Paktu. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana Rada, w skład której weszli:

  • Łukasz Curyło Dyrektor PUP w Jaworznie – Przewodniczący;

  • Sebastian Kuś Dyrektor MCKiS w Jaworznie – Wiceprzewodniczący;

  • Maria Wysocka właściciel Marmedicam – Sekretarz.

Karina Zarzycka – mentor ds. wdrażania narzędzi aktywizacji bezrobotnych 50+ przedstawiła sprawozdanie z zadań, które zostały wykonane do tej pory. Polegały on przede wszystkim na rekrutacji osób, które spełniają warunki projektu. Dzięki przeprowadzonym rozmowom, do uczestnictwa w projekcie zaproszono 10 bezrobotnych osób. 19 lutego osoby te podpisały deklaracje uczestnictwa w projekcie (JOBfirmie). Od 26 lutego osoby te uczestniczą w zajęciach, które mają na celu pomóc im w powrocie na rynek pracy.

W czasie dyskusji została omówiona rola partnerów oraz podział zadań na rzecz funkcjonowania JOBfirmy w Jaworznie. Przyjęto harmonogram na pierwszy etap projektu tj. bilans kompetencji osób bezrobotnych. Zebranie zakończyło się ustaleniem następnego terminu spotkania Paktu Zatrudnieniowego, które odbędzie się pod koniec marca; zdradzimy wtedy więcej szczegółów dotyczących naszych beneficjentów.

Najnowsze

To Top