Z miasta

II spotkanie Paktu Zatrudnieniowego w Jaworznie w zakresie wspierania powrotu na rynek pracy osób po 50 roku życia

W czwartek 22 marca 2018 r, członkowie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia w Jaworznie spotkali się po raz drugi. Gospodarzem spotkania był Dyrektor PUP Pan Łukasz Curyło.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele instytucji, które podpisały Pakt Zatrudnieniowy. Gościliśmy również Panią Iwonę Żukiert – Prezes Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp – lidera projektu oraz Panią Janinę Durka – zastępcę prezesa.

W pierwszej części spotkania mentor ds. wdrażania projektu Pani Karina Zarzycka omówiła i podsumowała działania I etapu projektu. Skupiły się one na specjalnie dedykowanych zajęciach mających na celu pomoc uczestnikom w powrocie na rynek pracy. Zajęcia obejmowały 80 godzin, podczas których trenowane były umiejętności interpersonalne, przygotowywane zostały profesjonalne dokumenty aplikacyjne, nie zabrakło ćwiczeń z zakresu technik radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji. Odbyły się również pierwsze rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracodawcami.  W trakcie spotkań grupowych i indywidualnych została dokonana diagnoza potencjału zawodowego. Opracowany został paszport kompetencji, który został wręczony uczestnikom projektu. Omówiono również formy wsparcia oferowane na rzecz uczestników przez poszczególnych partnerów Paktu Zatrudnieniowego.

Dzięki firmie Marmedicam, reprezentowanej przez Panią Marię Wysocką, możliwe było przeprowadzenie warsztatów psychologicznych, które poprowadziła Pani Natalia Prostak – Sobolewska oraz warsztatów z dietetykiem Panią Martą Galas. Firma Łętowski Consulting zapewniła zajęcia z doradcą Zawodowym Panią Klaudią Krukowską – Sekunda. Na każdym kroku realizacji I etapu Panie mogły liczyć na wsparcie doradców zawodowych z PUP w Jaworznie. Dzięki pomocy Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej – Pana Jerzego Zamarlika – została stworzona lista potencjalnych pracodawców, u których możliwe będzie zorganizowanie staży, a następnie podjęcie zatrudnienia. Pani Mariola Solarz – Właścicielka firmy Diamentowy Blask – przygotowała nasze uczestniczki od strony wizualnej do rozmów kwalifikacyjnych.

Partnerzy rozmawiali również na temat planu pracy Paktu w miesiącu kwietniu br. i tematyki kolejnych spotkań. Planuje się, iż w II etapie uczestniczki projekt wezmą udział w szkoleniach komputerowych i zawodowych.

Uzgodniono termin i miejsce najbliższego spotkania – 24 maja w siedzibie PUP w Jaworznie. Wszystkich pracodawców, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowanie wzięciem udziału w działaniach JobFirmy zapraszamy do współpracy – na każdym etapie istnieje możliwość rozszerzenia grona partnerów. Nasze działania można śledzić na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz profilu JOBfirma50+ w Jaworznie na facebooku.

dost.pup

Najnowsze

To Top