Z miasta

Pakiet uchwał dotyczących żłobka i dopłat przyjęty

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej (27 marca) przegłosowano uchwały związane z powołaniem żłobka publicznego oraz ustaleniem dotacji do pobytu dzieci w prywatnych placówkach tego typu. Niestety nawet w tym przypadku zabrakło jednomyślności w radzie. W sprawie powołania publicznego żłobka jako jedyna od głosu wstrzymała się radna Renata Chmielewska (JPO).

Radna Renata Chmielewska do znudzenia wręcz powtarzała przed głosowaniem w sprawie żłobka, że „zbudujemy publiczny żłobek, nie znaczy przerobimy lub zaadaptujemy”, odwołując się do programu wyborczego JMM i PiS z wyborów w 2014 roku. Próbowała dowieść, że projekt utworzenia żłobka w części budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 nie jest wypełnieniem obietnic wyborczych. Bo przecież żłobek powinien zostać zbudowany od podstaw.

Niezależnie od meandrów rozumowania radnej Chmielewskiej, uchwała powołująca żłobek publiczny w Jaworznie została przegłosowana. Jedyną osobą, która wstrzymała się od głosu była Renata Chmielewska. Wszyscy pozostali radni zagłosowali „za”.

Można przypuszczać, że jaworznickich matek nie interesują polityczne układanki i połajanki, lecz za to bardzo interesuje je, że żłobek zgodnie z podjętymi wspólnie z prezydentem ustaleniami powstanie.

Uchwała zakłada, że opłata miesięczna za pobyt w Żłobku Miejskim wynosić będzie 150 zł (za pełny wymiar do 10 godzin dziennie), a maksymalna stawka za wyżywienie 12 zł za każdy dzień pobytu. Jednak pobyt dzieci oraz wyżywienie będą bezpłatne, jeśli gmina otrzyma dofinansowanie z programów społecznych unii w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020, o które się aktualnie ubiega (rozstrzygnięcia można się spodziewać na przełomie kwietnia i maja).

Rada Miejska ustaliła również kwotę dofinansowań do pobytu dzieci w prywatnych żłobkach i klubikach dziecięcych. Po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami, kwota dotacji została ustalona na 300 zł.

Publiczny żłobek przy ul. 3 Maja 16 oferować będzie 30 miejsc dla dzieci. Placówki prywatne na terenie Jaworzna dysponują aktualnie 179 miejscami, ale jak twierdzą osoby je prowadzące, dotacje miejskie z pewnością wpłyną na wzrost miejsc żłobkowych.

Najnowsze

To Top