Z miasta

Żywa Biblioteka znów w Jaworznie

Żywa Biblioteka jest projektem, który ma na celu eliminację uprzedzeń i dyskryminacji. 9 czerwca w Galerii Sektor I będzie można samemu przekonać się jak działa i poznać ciekawe osoby.

Żywa Biblioteka działa jak zwykła biblioteka: przeglądasz katalog dostępnych tytułów, wybierasz książkę, którą chcesz przeczytać i wypożyczasz ją na określony czas. Po lekturze możesz sięgnąć po kolejną. Od zwykłej biblioteki różni ją tylko to, że książkami są ludzie, a czytanie zastępujesz rozmową.

Żywa Biblioteka to przede wszystkim narzędzie edukacyjne służące zwiększaniu świadomości społecznej poprzez budowę więzi międzyludzkich i zwiększanie empatii oraz akceptacji wobec inności.

Każdy z nas kieruje się w kontaktach z innymi ludźmi głęboko zakorzenionymi stereotypami, czego efektem może być zjawisko wykluczenia społecznego, dyskryminacja, a w ekstremalnych przypadkach łamanie praw człowieka. Każdy ma możliwość zmiany sposobu postrzegania drugiej osoby i pozbycia się złych efektów swojej niewiedzy.

Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Każda rozmowa trwa 30 minut i ma luźny charakter. Całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Zapraszamy! Więcej informacji o cały projekcie znaleźć można na stronie www.zywabibliotekapolska.pl

Do Jaworzna Żywa Biblioteka zawita 9 czerwca w godzinach 19.00-22.00. Całość odbywać się będzie w Galerii Sektor I, wstęp bezpłatny

Partnerzy:

Żywa Biblioteka / Human Library Katowice

Żywa Biblioteka / Human Library Poland

Najnowsze

To Top