Polecamy

Lasy Państwowe zażądały pieniędzy. Park Lotników nadal pozostaje własnością Skarbu Państwa

W ubiegły czwartek (7 czerwca) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jaworzna pojawiło się ogłoszenie o przetargu na prace rewitalizacyjne w Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Niestety marne są szanse, aby przetarg zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Zostanie najprawdopodobniej unieważniony. Lasy Państwowe, które są właścicielem całego tego terenu, zażądały dodatkowo 2 mln zł do transakcji zamiany gruntów z gminą.

Historia starań samorządu o przejęcie terenów Parku Lotników na Osiedlu Stałym przeradza się już w prawdziwą epopeję. Park bowiem powstał jeszcze w poprzednim ustroju (kiedy wszystko było państwowe). Po przemianach ustrojowych przed prawie 30-laty, kiedy samorządy uzyskały osobowość prawną oraz prawo własności gruntów, tereny parku na Osiedlu Stałym, jako zalesione przypadły jednak Lasom Państwowym (pozostały własnością Skarbu Państwa).

Przez wiele kolejnych lat trudno było określić na jakich zasadach miasto wykorzystuje park np. do organizacji imprez masowych. Dopiero na początku obecnego wieku podpisano z Lasami Państwowymi umowę dzierżawy gruntów parkowych i gmina rozpoczęła starania o przejęcie tych terenów na własność. Prawo własności umożliwiłoby poczynienie w parku oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Całe lata kwestia przejęcia terenu Parku Lotników rozbijała się o twarde stanowisko Lasów Państwowych, które godziły się jedynie na ich sprzedaż na komercyjnych warunkach i po równie komercyjnej cenie. Warunki postawione przez państwową jednostkę, a przede wszystkim cena były z kolei niemożliwe do zaakceptowania przez gminę. Miasta nie było stać na sprostanie oczekiwaniom finansowym Lasów Państwowych.

Wydawało się, że przełom nastąpił w połowie 2015 roku, kiedy Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach przystał na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przekazania terenu Parku Lotników za równoważne pod względem wartości gminne grunty leśne. Przedsiębiorstwo wskazało nawet, którymi obszarami jest zainteresowane.

Na przełomie roku 2015 i 2016 rozpoczęły się po stronie gminy procedury geodezyjne (podziały wskazanych działek) oraz administracyjne, które miały umożliwić transakcję zamiany gruntów. Zarówno przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie, jak i leśnicy przewidywali, że do podpisania umowy i przejęcia Parku Lotników przez miasto w zamian za inne grunty leśne może dojść pod koniec 2016 roku. Szczęśliwy finał negocjacji zdawał się być już bardzo blisko.

Niestety z trudno zrozumiałych powodów projekt zamiany gruntów ponownie utknął na dłuższy czas w martwym punkcie. Do przejęcia terenu Parku Lotników gmina zbliżyła się znowu w roku bieżącym.

Sytuacja była na tyle klarowna, że samorząd zaplanował już ruszenie z pracami rewitalizacyjnymi w Parku. Stąd przetarg, którego ogłoszenie pojawiło się na jaworznickim BIP-ie w ubiegły czwartek (7 czerwca). W jego ramach miała nastąpić rozbiórka poważnie nadszarpniętej zębem czasu muszli koncertowej i zdezelowanych siedzisk wkoło. Następnie wybudowany miał zostać nowy podest sceniczny i ławki. Zadanie zakładało również kompleksową przebudowę chodników, a także odtworzenie miejsc rekreacyjnych i zieleni parkowej.

Projekt (w tym likwidacja muszli koncertowej) opierał się na koncepcji zagospodarowania przestrzeni parkowej opracowanej wspólnie z mieszkańcami. Odbywało się to w ramach przedsięwzięcia „Mój jest ten kawałek Parku” na przełomie 2014 i 2015 roku, które gmina prowadziła wraz z Fundacją Sendzimira i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego. Konsultacje z mieszkańcami miały charakter warsztatowy, wykonano także ponad 200 ankiet, a na koniec sami jaworznianie wybrali spośród kilku koncepcji tę, która najbardziej odpowiadała ich potrzebom.

Park miał zostać podzielony na kilka stref aktywności przystosowanych do potrzeb użytkowników w różnym wieku. Miała się w nim pojawić m.in. nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna, strefa spokojnego odpoczynku dla seniora, kawiarenka parkowa, a także wybieg dla psów. Zakładano realizację projektu w etapach.

Niestety, mimo rozpisania przetargu, do rozpoczęcia robót najprawdopodobniej na razie nie dojdzie. Okazało się bowiem, iż Lasy Państwowe za przekazanie terenu Parku Lotników zażądały, oprócz zalesionych gminnych działek, dodatkowej rekompensaty w wysokości 2 mln zł. Tym samym projekt rewitalizacji parku na Osiedlu Stałym znowu oddala się w trudną do określenia przyszłość. Do czasu uzyskania przez gminę tytułu własności gruntów, w parku prowadzone będą jedynie prace konserwacyjne (np. MZDiM dokończy remont przedłużenia Alei Tysiąclecia na terenie parkowym, dodane zostaną nowe ławki parkowe).

Najnowsze

To Top