Z miasta

Mieszkańcy chcą kanalizacji. Czekają na wycenę i podłączenie

Okazuje się, że po przeprowadzeniu milionowych inwestycji, w tym wybudowaniu kanalizacji w rodzimej dzielnicy mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują momentu podłączenia swojej posesji do instalacji i zaprzestania wywożenia nieczystości ciekłych przez beczkowozy, a przy okazji, wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów i przenikania ścieków do gleby.

Przykładem tego jest Jeleń, gdzie obecnie mieszkańcy Łęgu otrzymują wyceny na budowę przyłączy i gdzie fizyczne wykonanie instalacji łączącej dom z siecią sanitarną będzie możliwe po 30 czerwca br. Trwa oficjalny odbiór, rozliczenie, przegląd i przekazanie dokumentacji przez wykonawcę. Dopiero po tych czynnościach rurociągi mogą być w pełni użytkowane, czyli można do nich wprowadzać ścieki.

– Liczne telefony, zapytania, osobiste wizyty w naszej siedzibie to dobre sygnały, na które staramy się odpowiadać indywidualnie. Już teraz nasi pracownicy odwiedzają mieszkańców Łęgu, aby pobrać dokładne dane niezbędne do przygotowania wyceny przyłącza, takie jak: długość przyłącza, informacje na temat położenia domu względem miejsca włączenia, a także w celu oszacowania, jakie prace odtworzeniowe po zakopaniu rur należy wykonać i w jakim terenie, czy będzie to teren zielony, kostka, lub inny twardy materiał. Wszystkie te uwarunkowania przekładają się na fakt, iż każdy gospodarz, który złożył do nas wniosek, otrzyma indywidualną wycenę uwzględniającą jego specyfikę – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza. Czyli miasto, a w tym przypadku Wodociągi Jaworzno zapewniają budowę głównej sieci, a mieszkaniec, odbiorca budowę przyłącza. Dla mieszkańców Jelenia Łęgu pewne jest, to co obowiązywało w latach wcześniejszych mieszańców północnych dzielnic. A mianowicie otrzymanie dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnym z miasta. Dwa tysiące złotych, jednak nie więcej niż 50% wartości przyłącza. Do tego, jeśli mieszkaniec zdecyduje się na budowę sięgacza przez wodociągi, może liczyć na rozłożenie pozostałej płatności na raty, kompleksową obsługę dokumentacyjną, budowę przyłącza wraz z odtworzeniem oraz uzyskać 10 lat gwarancji na wykonane przez wodociągi prace. Oczywiście cały czas istnieje możliwość wyboru, skonfrontowania przedstawionej wyceny i realizacji przyłącza przez inną firmę niż wodociągi lub budować w sposób samodzielny. W mediach społecznościowych pojawiły się też głosy mieszkańców Jelenia, co z dotacją na budowę przyłącza, która finansowała we wcześniejszych latach prywatną inwestycję nawet w 40 procentach?

– Owszem taka dotacja funkcjonowała. Wtedy jeszcze jako MPWiK i jako jedyna spółka w Polsce pozyskaliśmy dla mieszkańców dotację i pożyczkę o łącznej wartości blisko siedemnastu milionów złotych. Jednak w roku 2015 ten program wsparcia został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygaszony i obecnie nie ma takiej możliwości. Zapewniam, że jeśli tylko takie środki byłyby do pozyskania, to stosowny wniosek z Jaworzna zostałby złożony – tłumaczy Grucel.

Mieszkańcy Łęgu nie mogą doczekać się podłączenia, natomiast mieszkańcy Dębu piszą petycję z prośbą o budowę kanalizacji w ich dzielnicy. Jednym słowem społeczeństwo Jaworzna zaczyna dostrzegać korzyści płynące z podłączenia się do kanalizacji sanitarnej oraz inwestycje, które przez ostatnie lata spółka wodociągowa wraz z miastem poczyniła. Ponad 100 km sieci sanitarnej za 300 milionów złotych oraz nowe obiekty w służbie mieszkańcom. Rozbudowa kanalizacji, wymiana wodociągów, nowe ujęcie, modernizacja oczyszczalni oraz fakt zdalnego odczytu wodomierza w całym mieście przy stałej od czterech lat cenie za wodę to przesłanki do tego, iż infrastruktura w Jaworznie znacznie się poprawia. Jednak nie jest możliwe w jednym czasie stworzyć rozbudowany układ we wszystkich dzielnicach. Trzeba to przeprowadzić etapami i przy zabezpieczeniu odpowiednich środków. Tak więc w jednych dzielnicach kanalizacja już powstała, w innych powstaje, a dla kolejnych jest ona projektowana. Następny etap do rozszerzenia sieci kanalizacyjnej na terenie Jaworzna to zakończenie prac kanalizacyjnych w Byczynie. Ich finisz szacowane jest na listopad 2018r, jednak możliwość podłączenia prywatnych domostw, tak jak to miało miejsce w Łęgu, może nastąpić po odebraniu i rozliczeniu inwestycji, czyli dopiero w 2019 roku.

Najnowsze

To Top