Z miasta

Sosina – ruszają prace! Podpisano pierwszą umowę na rewitalizację

fot. Aleksander Tura

W czwartek (12 lipca) doszło do podpisania umowy na wykonanie pierwszego etapu prac rewitalizacyjnych w obrębie Zalewu Sosina. Prezydent Paweł Silbert podpisał umowę z szefem firmy Rembud – Władysławem Leśko – w miejscu, gdzie prowadzona będzie inwestycja, czyli na brzegu tego najpopularniejszego wśród jaworznian zbiornika wodnego służącego rekreacji. Za dwa lata na Sosinie znajdziemy czystą wodę, mnóstwo zieleni oraz doskonałą bazę rekreacyjno-sportową.

Pierwszy etap rewitalizacji Sosiny polegać będzie na budowie podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z toaletami, rozbudowie sieci wodociągowej i budowie drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (ścieżki piesze, oświetlenie nadążne). Wartość podpisanego w czwartek (12 lipca) kontraktu na pierwszy etap prac wynosi 14,1 mln zł.

Podpisanie pierwszej umowy na prace rewitalizacyjne na Sosinie ma dla miasta równie kapitalne znaczenie, jak przed laty podpisanie pierwszych umów w projekcie Miasto Twarzą do Autostrady czy projekcie Rynek Od.Nowa. To kamienie milowe, które skutkowały olbrzymimi zmianami w naszym mieście, zmianą jego wizerunku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców.

Dzięki MTdA ruch tranzytowy z ścisłego centrum został wyprowadzony na obwodnice, a ruch wewnętrzny przeniesiony na Trasę Śródmiejską – zmieniły się całkowicie osie najistotniejszych połączeń drogowych, a mieszkańcom podróżuje się łatwiej.

Rynek Od.Nowa przyniósł nam uwolnienie rynku od ruchu samochodów i oddał tę przestrzeń pieszym. Jaworznianie uzyskali wreszcie przyjazny i reprezentacyjny miejski dziedziniec, na którym można spędzać rodzinnie niedzielne popołudnia.

Rewitalizacja Sosiny pozwoli nam powrócić do tradycji spędzania letnich dni nad tym najpopularniejszym niegdyś miejskim akwenem rekreacyjnym. Odwykliśmy od tego. Głównie z powodu złego stanu wody oraz warunków sanitarnych na Sosinie. Wkrótce to się zmieni – jaworznianie „odzyskają” Sosinę w stanie lepszym niż była kiedykolwiek.

Najważniejszym elementem pierwszego etapu rewitalizacji jest budowa instalacji kanalizacyjnej, która sprawi, że akwen nie będzie dalej zanieczyszczany. Wraz z nią powstanie 12 budynków toalet (przyjaznych dla osób niepełnosprawnych oraz matek z niemowlętami). Co ważne – 12 budynków, w których mieścić się będzie łącznie 28 toalet. Oczywiście wszędzie doprowadzona będzie również sieć wodociągowa z bieżącą wodą.

Nowa, asfaltowa droga dla rowerów pozwoli na przejażdżki wokół zbiornika, a towarzysząca jej ścieżka szutrowa ułatwi spacery. Wraz z drogą rowerową pojawi się oświetlenie nadążne, czyli takie, które zapala się pełną mocą przed nadjeżdżającym (nadchodzącym) użytkownikiem (tzw. fala świetlna). Ta część rewitalizacji zostanie wykonana zgodnie z umową w terminie 12 miesięcy. Pozostałe roboty potrwają o rok dłużej.

Na rozstrzygnięcia przetargowe czekają bowiem kolejne etapy rekultywacji Sosiny. Część druga zakłada budowę infrastruktury wypoczynkowej w postaci pomostów, domków letniskowych, parkingu, zespołu obiektów rekreacyjno-sportowych, a także zagospodarowania zieleni (m.in. pływających ogrodów i nasadzeń drzew).

Przetarg na tę część zamówienia zostanie już wkrótce powtórzony. W pierwszym konkursie ofert każdy z oferentów przekroczył ponad dwukrotnie limit środków, jaki miała do dyspozycji gmina na wykonanie zadania.

Pozostaje jeszcze etap trzeci, polegający na oczyszczeniu dna Sosiny z zalegającej nań warstwy mułów oraz budowa systemu przepompowni umożliwiających oczyszczenie i wymianę wody (przepompowywanie czystej wody z Kanału Centralnego i zrzutu do Koziego Brodu).

W przypadku tego przetargu trwają wciąż procedury odwoławcze, związane z protestem jednego z oferentów. Muszą one zostać dopełnione i rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującym prawem.

Warto przypomnieć, iż na projekt rewitalizacji Sosiny Jaworzno pozyskało ponad 20,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

– Nowa Sosina to nowe plaże, parkingi, wyremontowane ulice i przede wszystkim ogólnodostępne i darmowe sanitariaty. Zlikwidowane zostaną wszystkie szamba i zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna. – mówi Grzegorz Cyran. – Sosina będzie pięknie wyglądała również wieczorem dzięki energooszczędnemu oświetleniu. Obok plaż znajdziemy miejsca dla zabaw dzieci, ławeczki i prysznice. Zyskają również wędkarze – dostaną nowe pomosty sięgające poza przybrzeżny pas szuwarów.

 

Prezydent Paweł Silbert:

– Rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję, której celem jest gruntowana modernizacja Sosiny. To ogromne przedsięwzięcie jest konieczne, by Zalew ponownie stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych w województwie. Na ten cel pozyskaliśmy duże środki zewnętrzne, które dzięki zaangażowaniu moich współpracowników i kolejnym etapom robót zostaną wykorzystane na nadanie Sosinie nowego blasku.

Prace inżynieryjne, na których wykonanie podpisaliśmy w czwartek umowę, są potrzebne, by zacząć od podstaw budowlanych, jakimi są sieci sanitarno-kanalizacyjne, toalety, oświetlenie oraz drogi rowerowe i ścieżki dla pieszych. Potem ruszymy z budową naziemnej części rekreacyjnej oraz z odmulaniem dna zbiornika, które jest niezbędne, ponieważ naturalne przepływy przez Sosinę są zbyt słabe, by woda samodzielnie się oczyszczała. Ale po zbudowaniu systemu pomp i przelewów krystaliczna woda kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę w zbiorniku. Później przyjdzie czas na bogatą roślinność i uatrakcyjnienie całego terenu.

Najnowsze

To Top