Sport i rekreacja

Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

W środę 20 czerwca w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Annę Barańską. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2017 rok. Sprawozdanie w imieniu Zarządu Klubu złożył prezes Janusz Ciołczyk, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Michalska. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała główna księgowa Stowarzyszenia Grażyna Gąsecka. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi Klubu za 2017 rok.

Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną oraz edukacyjno-wychowawczą. Uczestnicy Walnego Zebrania LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w zakresie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny np. pikniki rodzinne w ramach projektu „Piłka nożna wrogiem nałogów”, tradycyjny św. Mikołaj z LKS Ciężkowianka. W 2017 roku LKS „Ciężkowianka” była organizatorem 2. Memoriału Piłkarskiego Mirosława Ciołczyka, 9. Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci oraz 19. Memoriału Jana Ciołczyka, który był interregionalną imprezą w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii promującej sport i aktywność fizyczną pod hasłem #BeActive (#BądźAktywny), mającej zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia przez cały rok. Z satysfakcją odnotowano wyniki drużyn młodzieżowych (mistrzostwa Podokręgu Chrzanów juniorów starszych i młodzików oraz wygrana orlików w Memoriale Bogusława Pluty). Doceniono pracę z seniorami trenera Wojciecha Tomasiewicza. Koordynujący wyjazd na turniej Tatry Cup’2018 w Zakopanem trener Tomasz Majka przedstawił jego program, harmonogram i regulamin. Wnioskowano o kontynuowanie działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz rodzin, w tym podejmowania działań pomocowych i integracyjnych. Doceniając pracę członków klubu przy pracach związanych z utrzymaniem boiska piłkarskiego zalecono Zarządowi Stowarzyszenia wystąpienie do władz samorządowych miasta Jaworzno o zabezpieczenie w budżecie miasta na następne lata niezbędnych środków finansowych, które stosownie do wymogów licencyjnych PZPN poprawiłyby infrastrukturę sportową (trybuna z minimum 150 krzesełkami, ogrodzenie zewnętrzne stadionu, powstanie boiska treningowego). Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2018/19: seniorów, juniorów, trampkarzy, orlików, żaków oraz skrzatów.

Zebranie zakończyło podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Najnowsze

To Top