Z miasta

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W czwartek 26 lipca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się pięć punktów.

Chociaż lipcowa sesja liczy sobie tylko pięć punktów, to radni muszą podjąć kilka ważnych decyzji, szczególne dotyczących zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dużo emocji, szczególnie wśród pracowników, będzie na pewno wzbudzała dyskusja nad rozwiązaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. W ostatnich dniach większościowy udziałowiec MPO, czyli firma ENERIS, która posiada 75,58% udziałów w kapitale podstawowym Spółki, zwróciła się do Gminy Miasta Jaworzna – jako mniejszościowego Wspólnika o jej rozwiązanie. Radni muszą pochylić się nad tym wnioskiem i podjąć jakąś wiążącą decyzję, która będzie miała wpływ na życie wielu osób związanych zawodowo z MPO.

Ostatnim punktem będzie kwestia opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego. Według propozycji przedstawionej radnym, w Jaworznie miałby obowiązywać swego rodzaju podwójny system łączący warianty znane z innych miast. Za tzw. jednorazowe korzystanie z roweru do 20 minut będzie można jeździć za darmo, każde następne 20 minut to koszt 1 zł, a każda następna godzina po upływie 120 minut – 6 zł. Dodatkowo będzie też możliwość wykupienia swego rodzaju abonamentu. Opłata miesięczna w ramach abonamentu kosztować będzie 30 zł a roczna 150 zł. W ramach abonamentu będzie można korzystać dziennie przez 90 minut z roweru miejskiego.

Początek sesji w czwartek 26 lipca br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad kwietniowej sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

  2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.

  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

  5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego.

Najnowsze

To Top