Z miasta

Przed nami proces oczyszczania Sosiny

Ledwie przed dwoma tygodniami prezydent Paweł Silbert podpisywał umowę na wykonanie prac infrastrukturalnych na Sosinie, a już wkrótce można spodziewać się podpisania kolejnej umowy związanej z rewitalizacją zbiornika. Tym razem kontraktu na oczyszczenie wód Sosiny i budowy systemu pompowego zasilającego zbiornik w czystą wodę z Kanału Centralnego.

Przetarg na rewitalizację Sosiny składa się z trzech elementów. Pierwszym jest budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z siecią toalet oraz budowa drogi rowerowej z towarzyszącą infrastrukturą. Ta część przetargu została rozstrzygnięta, a umowa z wykonawcą podpisana przed dwoma tygodniami. Roboty wartości 14,1 mln zł prowadzić będzie firma Rembud z Trzebini.

Druga część przetargu dotyczyła oczyszczenia dna Sosiny z warstwy mułu dennego (za pomocą refulerów) i budowy stacji pomp przerzucających czystą wodę do zbiornika z Kanału Centralnego. Kolejna stacja pomp ma natomiast wodę „zużytą” odprowadzać do potoku Kozi Bród. To rozwiązanie technologiczne zapewni regularną wymianę wody w Sosinie i spowoduje, że akwen stanie się znowu czysty i – co ważne – będzie się oczyszczał na bieżąco.

W procedurze przetargowej na wspomniane zadanie jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, wchodząc tym samym w spór z gminą. W poniedziałek (23 lipca) Krajowa Izba Odwoławcza w swym rozstrzygnięciu przychyliła się do stanowiska gminy.

Jak informują przedstawiciele Wydziału Inwestycji Miejskich, po rozstrzygnięciach KIO dojdzie do ponownej oceny ofert przetargowych i wyłonienia wykonawcy zadania oczyszczenia Sosiny. Ma to nastąpić do 15 sierpnia bieżącego roku. Najtańsza oferta, złożona przez firmę EFB Partner z Serocka opiewa na sumę 9,47 mln zł (gmina zabezpieczyła na wykonanie zadania 10 mln zł).

Oznacza to, że już po zakończeniu sezonu letniego na Sosinie może pojawić się refuler, czyli pływająca pogłębiarka ssąca, która niczym olbrzymi odkurzacz zasysać będzie grubą warstwę mułów dennych z akwenu. Ten sposób oczyszczania dna został zarekomendowany przez naukowców, sporządzających wytyczne rewitalizacji zbiornika. Użycie refulera, w odróżnieniu od typowej metody spuszczenia wody i wybrania mułu koparkami, nie spowoduje eksterminacji bogatej wodnej fauny obecnej w Sosinie.

Wciąż pozostaje otwarta kwestia ostatniej części z zakresu robót przewidzianych na zalewie Sosina. Chodzi o infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, zespół obiektów sportowych, domki letniskowe, małą architekturę i zagospodarowanie przestrzeni. Przetarg na ten zakres prac został unieważniony, ponieważ ceny zaproponowane przez oferentów grubo przekraczały możliwości finansowe gminy. Już w najbliższym czasie dojdzie do jego powtórzenia. Dokumenty aktualnie są przygotowywane w Biurze Zamówień Publicznych UM.

Już za 2 lata, kiedy wszystkie prace na Sosinie zostaną sfinalizowane, jaworznianie będą mogli ponownie cieszyć się wypoczynkiem nad akwenem z czystą wodą i świetną, nową bazą rekreacyjną.

Najnowsze

To Top