Bezpieczeństwo

Brak skrzynki na listy może przysporzyć kłopotów

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że posiadanie skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi budynku lub na ogólnodostępnej części nieruchomości (np. na bramce wejściowej) jest obowiązkiem wynikającym z Prawa pocztowego. Za jej brak właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10 tys. zł. Brak skrzynki może nieść także inne konsekwencje.

To nie żart. Zgodnie z nowelizacją z 2013 roku ustawy Prawo pocztowe, osoba, która nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej, podlega karze grzywny nawet do 10 tys. zł. Wysokość grzywny ustala Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Posiadanie skrzynki na listy jest obowiązkiem ustawowym – nabrał on dodatkowego znaczenia wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

– Przepisy sektorowe nie zmieniły się z chwilą wejścia RODO. Zgodnie z art. 40 Prawa pocztowego oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, posiadanie oddawczej skrzynki pocztowej jest obowiązkowe i obarczone możliwością nałożenia kary pieniężnej – informuje nas rzecznik Poczty Polskiej S.A. Justyna Siwek.

W zakresie dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską RODO nie wprowadziło wielu zmian, ponieważ operatora obowiązywały już wcześniej ustawy i rozporządzenia regulujące działalność pocztową.

– Nie zmienił się sposób realizacji zadań operatora pocztowego w ramach świadczenia elementów usług pocztowych, czyli w przypadku przesyłki poleconej nadal możliwy jest na dotychczasowych zasadach jej odbiór w miejscu dostarczenia przez osobę z najbliższej rodziny, przebywającą pod tym samym adresem zamieszkania – wskazuje Justyna Siwek.

Rzecz staje się bardziej skomplikowana w przypadku innych podmiotów, które przetwarzają nasze dane osobowe w zakresie związanym z ich główną działalnością i które muszą utrzymywać z nami kontakt (np. w celu wystawienia i dostarczenia faktury). Takim podmiotem są na przykład Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Wodociągi Jaworzno są administratorem danych osobowych wszystkich swych klientów i muszą je przetwarzać, choćby w celu naliczenia opłat za wodę i ścieki. Są również zobowiązane do chronienia tych danych tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. Problem rodzi się w momencie, gdy przychodzi do dostarczania rachunków klientom.

– Faktury i rachunki zawierają chronione dane osobowe. W sytuacji, gdy posesja nie posiada skrzynki pocztowej, pracownicy Wodociągów nie mają możliwości ich pozostawienia. Nie wolno nam rachunku za wodę wetknąć w szczelinę drzwi czy pozostawić u „zaprzyjaźnionego” sąsiada – przestrzega Sławomir Grucel, rzecznik Wodociągów. – Takie są wymogi chronienia danych osobowych, które płyną wprost z RODO. Poprzez niedotrzymanie obowiązku posiadania skrzynki na listy, mieszkaniec sam komplikuje sobie życie.

Zgodnie z zapisami RODO, Wodociągi powołały wewnętrznego Inspektora Danych Osobowych, którym została Aleksandra Szyszka-Schuppik. Zadaniem inspektora jest pełnienie pieczy nad stosowaniem przez przedsiębiorstwo regulacji RODO oraz monitorowanie procedur związanych z ochroną danych.

– Ja zachęcam mieszkańców do korzystania z naszej platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-bok. Ten system eliminuje potrzebę dostarczania papierowych faktur. Klient w prostej procedurze rejestruje się w systemie e-BOK Wodociągów i ma natychmiast pełen wgląd w swoje faktury w wersji elektronicznej, historię płatności czy dokładne wykresy zużycia wody – dodaje Sławomir Grucel.

Brak skrzynki na listy może nieść poważne konsekwencje w kontaktach z administracją publiczną. Warto wskazać, iż Kodeks postępowania administracyjnego reguluje kwestie dostarczania przesyłek urzędowych (np. decyzji administracyjnych). W przypadku niemożności dostarczenia przesyłki osobiście do odbiorcy, doręczyciel pozostawia awizo. Po 14 dniach od drugiej próby doręczenia i ponownym awizowaniu, nie odebranie pisma pozostawionego na poczcie lub w urzędzie powoduje automatyczne uznanie pisma za skutecznie doręczone (tzw. fikcja prawna). Od tego momentu zaczynają biec wszystkie terminy administracyjne np. na złożenie odwołania.

Przypominamy zatem wszystkim właścicielom posesji, że to na nich spoczywa obowiązek prawny zainstalowania skrzynki na listy. To nie tylko ułatwi pracę doręczycielom, ale przede wszystkim nas uchroni przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Najnowsze

To Top