Z miasta

Szansa na poprawę bezpieczeństwa na ul. Budowlanej

fot. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic

W środę (5 września) przedstawiciele MZDiM podpisali porozumienie z dwojgiem mieszkańców Ciężkowic, na mocy której odstąpią oni fragment swojej posesji w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Budowlanej w miejscu ciasnego i niebezpiecznego zakrętu. To pierwszy krok do przyszłej zabudowy chodników dla pieszych w dzielnicy.

– Na majowym spotkaniu z mieszkańcami Ciężkowic prezydent Silbert zadeklarował, iż będziemy dążyć do poprawy bezpieczeństwa na ciężkowickich drogach. Najpowszechniejszym postulatem, który wyrażali mieszkańcy była potrzeba budowy chodników dla pieszych. Prezydent wyjaśnił, że przy ciasnej zabudowie w dzielnicy będzie to możliwe tylko w tym przypadku, gdy mieszkańcy okażą dobrą wolę i zechcą odstąpić wąskie pasy swych działek na potrzeby chodników – przypomina Daniel Jach, zastępca dyrektora MZDiM. – Okazuje się, że pierwsi mieszkańcy Ciężkowic z ul. Budowlanej wyrazili już taką gotowość. W środę podpisaliśmy z nimi stosowne porozumienie.

Pani Maria Pierzchała i pan Franciszek Pierzchała zgodzili się odstąpić fragment swej prywatnej posesji przy ul. Budowlanej, aby można było poprawić poziom bezpieczeństwa ruchu na wspomnianej drodze. Mówimy o jej newralgicznym punkcie z ciasnym i ostrym zakrętem o ograniczonej widoczności.

Dzięki porozumieniu z dwojgiem mieszkańców, jeszcze w bieżącym roku, MZDiM przesunie i przebuduje ogrodzenie sąsiadującej bezpośrednio z drogą działki, tak aby zdecydowanie poprawić widoczność na zakręcie. Dalsze prace są przewidywane na rok przyszły.

– To jest pierwszy krok, w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach dzielnicy czyniony wspólnie z samymi mieszkańcami. Liczę na to, że uda nam się to również na innych fragmentach ciężkowickich ulic, gdzie użytkownicy oczekują budowy chodników – zwraca uwagę Daniel Jach.

W kwestię poprawy bezpieczeństwa na ciężkowickich drogach mocno zaangażowane jest lokalne Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic. To prezes stowarzyszenia – Mirosław Pieczara – osobiście zabiegał u pani Marii i Franciszka Pierzchałów, aby przemyśleli możliwość udostępnienia wąskiego pasa prywatnej posesji w celu polepszenia sytuacji na ul. Budowlanej na jej najbardziej niebezpiecznym odcinku.

– Jestem bardzo wdzięczny pani Marii i panu Franciszkowi, że podjęli decyzję, która da Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów możliwość działania i sprawi, że po ul. Budowlanej będziemy w niedalekiej przyszłości poruszać się bezpieczniej. Chciałbym im publicznie podziękować, bo zrobili to dla dobra wspólnego – mówi Mirosław Pieczara. – Pani Maria i pan Franciszek stanowią doskonały przykład, że potrafimy w Ciężkowicach przedyskutować problematyczne kwestie, dojść do porozumienia i razem coś osiągnąć. Od lat wiemy, że w Ciężkowicach potrzebna jest infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo, a w szczególności chodniki na głównych ciągach komunikacyjnych dzielnicy. Ale zamiast tylko z założonymi rękami powtarzać „trzeba, trzeba, trzeba”, warto coś w tym kierunku rzeczywiście zrobić. Okazuje się, że przy odrobinie zaangażowania i dobrej woli możemy wspólnie zmieniać naszą dzielnicę.

Najnowsze

To Top