Z miasta

Jaworzniccy pracodawcy o Pakcie Zatrudnieniowym

Z początkiem września br. dzięki uprzejmości Dyrektora Urzędu Pracy Pana Łukasza Curyło, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w inicjatywę Paktu Zatrudnieniowego, realizowanego w Jaworznie przy wsparciu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp.

W spotkaniu uczestniczyli Ci pracodawcy, którzy umożliwili odbywanie stażów zawodowych beneficjentkom projektu w swoich firmach mianowicie: „Dobra Pralnia”, Jago Pro Sp. z o. o., Przedszkole „100 Bajek”, LAB Sp. z o. o., MarMedicam. Uczestniczką niniejszego spotkania była również Pani Magdalena Wrona – doradca klienta w PUP Jaworzno, która opiekowała się uczestniczkami stażów zawodowych. Celem spotkania było podsumowanie stażów zawodowych oraz konfrontacja stereotypów z rzeczywistością na temat zatrudniania pracowników 50+.

Czy rzeczywiście im starszy pracownik tym bardziej roszczeniowy, niekreatywny, powolny i schorowany?

Jak to w życiu bywa nie można wszystkich oceniać jednakowo. Przewagą przy zatrudnianiu osób 50+ z pewnością jest stabilizacja i większe przywiązanie do pracodawcy niż w przypadku osób młodych. Jeśli chodzi o zaangażowanie i w tej grupie wiekowej pracowników są osoby, które się mniej lub bardziej angażują w pracę i nie ma tutaj znaczenia czynnik wieku. Za zatrudnianiem osób dojrzałych przemawia również fakt ich dużego doświadczenia i dyspozycyjności, które w trakcie debaty były mocno podkreślane.

Do niedawna niemal wszyscy pracodawcy swoje działania rekrutacyjne skupiali głównie na młodych ludziach. Ale może być tak, że firmy staną przed poważnymi trudnościami ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje, a więc najmłodszych kandydatów będzie coraz mniej. Dlatego koniecznym wydaje się objęcie swoimi działaniami także pozostałych grup wiekowych.

Spotkanie przyniosło zamierzony efekt. Wartością dodaną jest wymiana doświadczeń wśród pracodawców na szereg innych wspólnych tematów. Mamy nadzieję że spotkanie „zasiało” w uczestnikach chęć kontynuacji takich debat.

Tekst i foto: Ewa Chmielewska

Najnowsze

To Top