Z miasta

Zmiana czasu na zimowy

W nocy z soboty na niedzielę czeka nas tradycyjna zmiana czasu z letniego na zimowy. Tym razem zegarki przestawiamy godzinę wstecz.

Od niedzieli w Polsce obowiązywać będzie czas zimowy. Z tego powodu w nocy wskazówki zegarków należy przesunąć z godziny trzeciej na drugą, dzięki czemu można będzie spać godzinę dłużej.

Pomysł zmiany czasu już w XVIII wieku wysunął Benjamin Franklin, po raz pierwszy w życie zostało on jednak wprowadzony dopiero podczas I wojny światowej. W 1916 roku w Niemczech po raz pierwszy przesunięto godziny na zegarach. W Polsce zmiana czasu po raz pierwszy została wprowadzona w okresie międzywojennym, potem w latach 1946-1949 i 1957-1964. W 1977 roku zmiany wprowadzono już na stałe.

Nie jest wykluczone, że takiej zmiany tym razem dokonywać będziemy już przedostatni raz. W ostatnich latach dyskusja nad rezygnacją ze zmiany czasu nabrała rumieńców i przeniosła się na forum międzynarodowe. Coraz częściej podnoszone są głosy, że obecnie takie zmiany przynoszą więcej strat niż korzyści a postulat by z nich zrezygnować zyskuje popularność.

W ubiegłym roku Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało projekt ustawy, na mocy której w kraju przez cały rok obowiązywałby czas letni. Projekt zyskał uznanie posłów praktycznie wszystkich ugrupowań, ale ze względu na konieczność dostosowania się do regulacji międzynarodowych cała procedura została wstrzymana.

Sam pomysł podchwycony został jednak na forum Unii Europejskiej i jest spora szansa, że wkrótce na terenie całej Unii zrezygnuje się z dokonywania zmian. Latem Komisja Europejska prowadziła szeroko zakrojoną ankietę. Udział wzięło w niej ponad 4,6 miliona obywateli EU i niemal 85% respondentów odpowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu. Szczególnie wśród Polaków taka propozycja wzbudziła spory entuzjazm. Komisja Europejska chciałaby, żeby nowe prawo zostało wprowadzone w życie już w przyszłym roku, ale jak na razie na drodze stoi brak jednomyślności ze strony wszystkich państw. Większość krajów chciałaby przyjąć czas letni, ale przedstawiciele kilku państw, głównie z północy kontynentu, optuje za czasem zimowym, są też tacy, którzy chcieliby zachowania status quo. Ostatnio przewodząca obecnie UE Austria zaproponowała opóźnienie we wprowadzaniu zmian do 2021 roku, trudno jednak powiedzieć w jakim kierunku pójdą dalsze negocjacje. Wiele wskazuje jednak na to, że prędzej czy później zmiany czasu zostaną ostatecznie zlikwidowane

Jak dotychczas czas zimowy i letni obowiązuje we wszystkich krajach europejskich oprócz Islandii i Białorusi. Z kolei od trzech lat czas tylko zimowy obowiązuje w Rosji. Kilka dni temu ze zmiany czasu zrezygnowało Maroko i taki trend zdaje się być coraz bardziej powszechny.

Najnowsze

To Top