Polecamy

Tadeusz Kaczmarek obejmie mandat radnego

Dotychczasowy zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek w poniedziałek ogłosił swoją decyzję o objęciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Jaworznie. Tym samym zrezygnował z zajmowanego stanowiska zastępcy prezydenta Jaworzna.

– Dwie dotychczasowe kadencje, które pełniłem jako zastępcą prezydenta to mnóstwo zrealizowanych projektów dla mieszkańców Jaworzna i bardzo dobra współpraca z prezydentem Pawłem Silbertem. Tę współpracę chcę kontynuować w Radzie Miejskiej, gdzie wracam po kilku latach czynnego zarządzania miastem. Dodam, że byłem dotychczas najdłużej urzędującym zastępcą przy prezydencie Pawle Silbercie. Reprezentując KW Jaworzno Moje Miasto uzyskałem w moim okręgu 14% poparcie w wyborach do Rady Miejskiej, do tego odbieram wiele sygnałów od mieszkańców północnych dzielnic, którzy chcą mieć silne przedstawicielstwo w nowej Radzie. Te argumenty skłoniły mnie do tego, by powrócić do źródła samorządu, z którego zaczynałem swoją drogę. Po złożeniu ślubowania zostanę radnym, uruchomię tak potrzebne w dzielnicach stałe, regularne dyżury oraz z pozycji radnego chcę zajmować się miejskimi projektami w tym m.in. modernizacją Sosiny, budową Miejskiego Centrum Integracji Transportu w Szczakowej, rekultywacją Pieczysk i budową kanalizacji w Jeziorkach – mówi Tadeusz Kaczmarek.

Prezydent Paweł Silbert przyjął decyzję Tadeusza Kaczmarka oraz postanowił o tymczasowym nieobsadzaniu stanowiska zastępcy prezydenta. Prezydent miasta wkrótce podejmie decyzję o przydzieleniu resortów i podległych spraw służbowych swoim współpracownikom.

– Z dużym szacunkiem przyjąłem decyzję Pana Tadeusza Kaczmarka o woli objęcia mandatu radnego. Od ponad 20 lat współpracujemy ze sobą w samorządzie, znamy się bardzo dobrze i liczę, że będzie nadal dużym wsparciem dla pozytywnych zmian, które następują w naszym mieście. Cieszę się z deklaracji, że będzie obecny w społeczności, że będzie działał na rzecz mieszkańców. Jest znany ze swojej społecznej natury i dużej sympatii jaką darzą go mieszkańcy. Panu Tadeuszowi Kaczmarkowi życzę powodzenia, a mieszkańcom gratuluję świetnego reprezentanta ich spraw w nowej Radzie Miejskiej – stwierdza prezydent Paweł Silbert.

Tadeusz Kaczmarek w ostatnich wyborach samorządowych zdobył 1036 głosów startując z listy KW Jaworzno Moje Miasto. Zastępcą prezydenta miasta został 2 lutego 2011 roku, obejmując zadania związane z: gospodarowaniem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą, sportem i rekreacją. Zajmował się także ochroną środowiska miasta, jak również sprawami z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, a także jaworznickich instytucji kultury. Pochodzi z rodziny o tradycjach kolejarskich. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez ponad 20 lat był zatrudniony jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie. Od 1998 roku zaangażowany w pracę miasta jako Radny Rady Miejskiej w Jaworznie. Od 2006 roku pełnił w niej funkcję Przewodniczącego Rady.

Podczas dwudziestu lat pracy samorządowej, zaangażowany był w działania wielu miejskich komisji, m.in. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta. Nauczyciel, społecznik, pomysłodawca wielu miejskich inicjatyw m.in. Regat Kajakowych odbywających się nad Zalewem Sosina, Spływów Kajakowych rzeką Przemszą czy jarmarków świątecznych na jaworznickim rynku.

Odpowiedzialny za organizację ważnych miejskich imprez takich jak: Światowe Dni Młodzieży, Wyścig Kolarski Tour de Pologne oraz Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Mocno zaangażowany w życie „swojej” dzielnicy. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek, dziadek Franka i Henia.

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top