Polecamy

Nowe priorytety, nowa organizacja. Zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu

W jaworznickim Urzędzie Miejskim dobiega końca reorganizacja i wdrażanie nowego schematu organizacyjnego wydziałów. Nowa struktura wyraźnie wskazuje, że główny punkt ciężkości w tej kadencji spoczywać będzie na rozwoju przedsiębiorczości w Jaworznie, realizacji miejskich programów społecznych oraz inwestycjach w zdrowie i środowisko. Postawiono również na koordynację działań w poszczególnych programach i sferach działalności samorządu.

Wybory to zawsze nowe otwarcie. Nawet, jeśli wygrywa je dotychczasowy prezydent i ugrupowania go wspierające. Okres przedwyborczy przynosi z sobą podsumowanie działań i ocenę skuteczności samorządu w realizowaniu założonych celów w mijającej kadencji. Natomiast okres powyborczy wiąże się z „przegrupowaniami”, które umożliwią lepszą realizację nowego programu. Po tych ruchach można wywnioskować, jakie zagadnienia nowe władze samorządowe uznają za kluczowe w najbliższych latach. W przypadku Jaworzna można wywnioskować, że będzie to m.in. współpraca z przedsiębiorcami, angażowanie mieszkańców w projekty miejskie oraz zagadnienia polityki przestrzennej.

Tylko jeden zastępca prezydenta

Monika Bryl nadal będzie pełnić funkcję zastępcy prezydenta. To kontynuacja drogi, która okazała się bardzo dobrą perspektywą dla jaworznian. Wiceprezydent Monika Bryl znana jest z zaangażowania w projekty społeczne, zdrowotne, prorodzinne i proseniorskie. W nowej kadencji jednym z priorytetów będą programy i inwestycje w zdrowie. O sile osoby, która zajmuje się tymi tematami świadczy ogromne poparcie i najwyższy wynik w mieście uzyskany w niedawnych wyborach samorządowych.

Jedną z największych powyborczych niespodzianek była decyzja dotychczasowego wiceprezydenta Tadeusza Kaczmarka, iż nosi się z zamiarem pozostania w Radzie Miejskiej. Zatem przypuszczenia, że będzie on piastował nadal funkcję zastępcy prezydenta okazały się chybione. Ostatecznie zdecydował o poświęceniu się pracy radnego, co pewnie wyjdzie na korzyść Szczakowej, z którą Kaczmarek jest bardzo mocno emocjonalnie związany i gdzie zawsze mógł liczyć na wysokie poparcie mieszkańców. Zyskają również dzielnice północne, które będą miały silne przedstawicielstwo w nowej radzie miejskiej.

Drugą natomiast niespodzianką jest decyzja prezydenta Pawła Silberta, o nie powoływaniu drugiego zastępcy (przynajmniej na razie). Zamiast niego, spośród naczelników i dyrektorów jednostek miejskich wybrał pełnomocników, którzy będą koordynować pracę w poszczególnych pionach.

Spojrzenie w przyszłość

„Liczy się gospodarka, głupcze!” – to hasło, z którym Clinton wygrał wybory w 1992 roku. Najwyraźniej to motto będzie przyświecać kadencji 2018-2023 w Jaworznie. W urzędzie powstał pion przedsiębiorczości i współpracy społecznej. W jego ramy wchodzą – nowy Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej (zespolono dotychczas osobne referaty – teraz w jednym wydziale znalazł się referat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz referat przedsiębiorczości) oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu (dotychczas promocja oraz kultura i sport były rozdzielone).

Za pracę pionu odpowiedzialny będzie pełnomocnik ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej Łukasz Kolarczyk (dotychczasowy naczelnik Biura Promocji i Informacji).

Ta zmiana pozwoli na nawiązanie jeszcze lepszej współpracy samorządu przede wszystkim z przedsiębiorcami, bardziej skuteczną promocję jaworznickich stref przemysłowych i pozyskiwanie nowych inwestorów. Docelowo można już myśleć np. o planach powołania do życia jaworznickiego klastra gospodarczego, do czego zachęcała między innymi Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii. „Superpion” o szerokich kompetencjach i dobrej koordynacji może takiemu projektowi doskonale służyć.

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości i współpracy zajmie się również realizacją i koordynacją miejskich programów – „Jaworzno Wspiera Rodziny”, „Jaworzno Przyjazne Seniorom”, „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy” oraz „Współpraca na wyższym poziomie”. Zagadnienia gospodarcze i społeczne traktowane będą zatem nierozdzielnie i kompleksowo. Jaworznianie będą mieć zaś coraz więcej okazji do współuczestnictwa w realizacji miejskich planów (a jak dowiódł projekt „Miasto 7 rynków” czy Velostrada, efekty są wówczas najlepsze i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców).

Kultura i sport jako ważne ogniwa promocji miasta

O walorach promocyjnych sportu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jest sprawą dosyć oczywistą, że miasta budują swoją rozpoznawalność i markę również poprzez organizację imprez sportowych czy udział klubów sportowych w rozgrywkach na wyższych szczeblach rywalizacji. Dla Jaworzna jednym z największych sukcesów promocyjnych były kolejne edycje Tour de Pologne. Tym razem władze samorządowe chcą w pełni wykorzystać ten potencjał – stąd promocja, kultura i sport w jednym wydziale we wspomnianym wcześniej pionie przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Podobnie ze strefą kultury, która buduje tożsamość miasta. Może też stanowić o jego atrakcyjności dla osób zastanawiających się, którą miejscowość wybrać do zamieszkania. Ogniwa zostają połączone, i dzięki dobrej współpracy mogą zaskoczyć nowym, świeżym spojrzeniem na tę sferę funkcjonowania miasta.

Przestrzeń ma swoją wartość

Kolejny „superpion” koncentrować będzie wszystkie zagadnienia związane z polityką przestrzenną miasta. Tym razem kompleksowo, gdyż nie tylko w zakresie planistycznym, ale również w zakresie zarządzania drogami czy ochrony środowiska. Stąd w jego ramy wchodzić będzie Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Kartografii i Wydział Ochrony Środowiska. Pieczę w roli pełnomocnika ds. rozwoju i polityki przestrzennej pełnić będzie nad nim dyrektor MZDiM – Paweł Bednarek (co zapewni koordynację od strony zarządcy dróg i organizatora transportu zbiorowego w mieście).

Jaworzno przystąpiło do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dynamika zmian w mieście jest tak duża, że studium wymaga odświeżenia i przeformułowania niektórych wniosków.

Jednocześnie do stworzenia pierwszego swego ramowego studium przystąpiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jaworzno musi w ciągu najbliższych pięciu lat odnaleźć swoje miejsce między GZM a rozwijającym się krakowskim obszarem metropolitalnym (Kraków powrócił do tej koncepcji). Musimy również rozwikłać swoje położenie w pasie komunikacyjnym między metropolią a Krakowem, zwłaszcza w obliczu tworzenia koncepcyjnych planów kolei metropolitalnej.

Pierwsze studium komunikacyjne metropolii nie pozostawia żadnych złudzeń – kolej metropolitalna musi powstać, w przeciwnym razie miasta GZM całkowicie staną w korkach. W każde ze studialnych założeń kolei metropolitalnej (nawet najbardziej pesymistyczne i ograniczone ekonomicznie) Jaworzno zostało włączone. Coraz mocniejszą wolę współpracy z naszym miastem przejawiają także nasi wschodni sąsiedzi – Chrzanów i Trzebinia. Na południu Oświęcim wykonał pierwszy fragment DWR i pozostaje tylko 7 km, by połączyć ich odcinek z naszym.

Przychodzi moment, kiedy wreszcie pojawia się szansa na wykorzystanie naszego dogodnego położenia między dwiema wielkimi aglomeracjami. To największe wyzwanie, przed którym stoi pion rozwoju i polityki przestrzennej. Dlatego wszystkie zagadnienia urbanistyczne powinny zostać potraktowane kompleksowo – od planistyki, poprzez transport, a skończywszy na ochronie środowiska.

Oświata i nieruchomości komunalne w jednym ręku

Wszystkimi zagadnieniami nieruchomości komunalnych zajmie się Tomasz Jewuła powołany na stanowisko pełnomocnika ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami. Jewuła sprawdził się doskonale w kierowaniu Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, gdzie realizował m.in. program „Mieszkanie za remont”. Od podstaw zorganizował także jaworznicki system odbioru odpadów komunalnych wraz z budową nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki.

W jego ręku nadal spoczywać będzie zarządzanie Wydziałem Obrotu Nieruchomościami oraz Wydziałem Skarbu. Czyli wszystkimi kwestiami dotyczącymi gminnych gruntów i budynków. Nowym zagadnieniem dla pełnomocnika jest kontrola nad miejską edukacją.

Zadania dotyczące oświaty będzie merytorycznie wspierał podległy pełnomocnikowi Wydział Edukacji, a doświadczenie Tomasza Jewuły będzie nieocenione w nadzorowaniu modernizacji, remontów i utrzymania obiektów szkolnych, z czym wielkie plany wiąże prezydent Silbert – umieszczając w umowie wyborczej na lata 2018-2023, program „Nowoczesne szkoły”.

Inwestycje po staremu

Większych zmian nie przewiduje się w pionie, który odpowiada za miejskie inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych. Pełnomocnikiem pozostaje Grzegorz Cyran i podlegają mu nadal Wydziały: Inwestycji Miejskich, Zarządzania Funduszami i Strategii oraz Biuro ds. Geologii. Jedyną zmianą jest wyłączenie zagadnień rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, o którym pisaliśmy wyżej. Dotychczasowy Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej kierowany przez naczelnik Annę Mocałę-Kalinę ewoluuje w stronę zarządzania funduszami zewnętrznymi i budowaniem strategii miasta. Pion inwestycji będzie się więc zajmował tym w czym ma największe sukcesy – sporządzaniem projektów, pozyskiwaniem na nie środków unijnych oraz realizacją.

Najnowsze

To Top