Z miasta

JBO 2019: Komplet wyników

Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia w kolejnej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku oddano w sumie niemal 18 000 głosów na wszystkie zgłoszone projekty a w kilku dzielnicach o wygranej decydowały detale.

Jak zwykle najwięcej emocji wzbudzały rozstrzygnięcia w ramach w ramach projektu ogólnomiejskiego. Łącznie w budżecie ogólnomiejskim oddano 8258 głosów (3181 głosów elektronicznych i 5077 głosów tradycyjnych – kart do głosowania). Dokonana weryfikacja wykazała 7650 głosów ważnych oraz 608 głosów nieważnych. Trzy projekty przekroczyły barierę 1000 zdobytych głosów, ale jeden zdecydowanie zdystansował resztę. Mieszkańcy dość jednoznacznie zdecydowali, że w tej edycji zwyciężył projekt „Boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej”, który uzyskał 2759 głosów. Autorami zadania są: Leszek Żurek, Wiesław Koralik, Jerzy Ryba, Dawid Bąba, Sławomir Sobolewski.

Wyniki JBO 2019 – projekty ogólnomiejskie

  • „Boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej”, wnioskodawcy: Leszek Żurek, Wiesław Koralik, Jerzy Ryba, Dawid Bąba, Sławomir Sobolewski – szacunkowe koszty zadania: 800 tys. zł – 2759 głosów,

  • „Ogród doświadczeń ruchowych i sensorycznych w Geosferze”, wnioskodawcy: Maciej Stanek, Monika Włodarczyk-Raczek, Jadwiga Grzybek, Maria Materla – szacunkowe koszty zadania: 1mln zł – 1698 głosów,

  • „Strefa aktywności rodzinnej – Równa Górka”, wnioskodawcy: Łukasz Curyło, Sebastian Pycia, Renata Gacek, Marek Migas, Dawid Domagalski, Nikodem Motyka, Janusz Papuga, Dawid Litka, Marek Długopolski, Maria Kramarczyk, Łukasz Zaroda – szacunkowe koszty zadania: 1mln zł – 1038 głosów,

  • „Budowa dwóch boisk treningowych przy LKS Zgoda-Byczyna”, wnioskodawcy: Łukasz Przebindowski, Anna Korlacka, Katarzyna Wylężek, Piotr Kuciel – szacunkowe koszty zadania: 1mln zł – 841 głosów,

  • „Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Jaworowej od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do początku zabudowań”, wnioskodawcy: Maria Dziedzic, Zofia Słaboń – szacunkowe koszty zadania: 240 tys. zł – 555 głosów,

  • „Wieża widokowa z miejscami lęgowymi dla ptaków (jerzyków) w Parku Gródek”, wnioskodawcy: Grażyna Bogacz-Sokół, Marcin Tosza – szacunkowe koszty zadania: 1 mln zł – 494 głosy,

  • „Budowa 60 miejsc parkingowych wraz z dojazdem oraz rowerową trasą manewrową dla dzieci i młodzieży przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Gigant”, wnioskodawca: Janusz Bryła – szacunkowe koszty zadania: 1mln zł – 265 głosów.

Wyniki JBO 2019 – projekty lokalne

GIGANT, LEOPOLD

Oddano łącznie 207 głosów, z czego 185 zostało uznanych za ważne, a 22 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 108, otrzymał projekt Janusza Bryły pt.: „Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł.

Zadanie Mieczysława Długosza pt.: „Budowa podwyższonego skrzyżowania zwalniającego przez położenie nakładki asfaltowej z przebudową studzienek odwadniających i namalowaniem pasów przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Bursztynową” otrzymało 77 głosów.

PSZCZELNIK

Mieszkańcy 47 głosami na TAK i 2 na NIE, wskazali do realizacji zadanie Mateusza Wrony, Tomasza Sędora i Mieczysława Długosza pt.: „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej” o szacunkowych kosztach zadania 85 000,00 zł.

W obszarze PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA, Waldemar Sarlej, Przemysław Czech i Sebastian Pycia zgłosili dwa zadania:

„Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”, szacunkowe koszty zadania 75 000 zł – zadanie otrzymało 194 głosy,

oraz

– „Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra”, szacunkowe koszty zadania 10 000 zł – które otrzymało 25 głosów.

Ponieważ zadanie pn.: „Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra”, nie otrzymało wymaganej ilości poprawnie oddanych głosów (tj.: min. 30 – zgodnie z zapisami uchwały RM w Jaworznie Nr XL/577/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok) do realizacji na kolejny rok zostaje przyjęte wyłącznie pierwsze zadanie.

W obszarze AZOT, STARA HUTA oddano łącznie 856 głosów, z czego 817 zostało uznanych za ważne, a 39 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 420, otrzymał projekt:

„Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 4”. Wnioskodawcy: Józef Kwiatkowski, Małgorzata Kosińska-Szafran, Jadwiga Jakóbik. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.

Zadanie drugie pn.: „Budowa mini boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową w osiedlu Sobieski-Górka”, wnioskodawcy: Jarosław Ciszek, Tadeusz Mistarz, Janusz Papuga – szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – otrzymało 397 głosów.

W obszarze BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA, oddano łącznie 1195 głosów, z czego 1133 zostało uznanych za ważne, a 62 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 497, otrzymał projekt:

„Dziedziniec szkolny w SP 20 – miejscem odpoczynku dla mieszkańców”. Wnioskodawcy: Alicja Staszewska, Ewa Duda, Anna Messaoudi, Miłosz Ciołczyk. Szacunkowe koszty: 85 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

„Budowa zadaszonej trybuny przy LKS Zgoda-Byczyna w Jaworznie”. Wnioskodawcy: Daria Dwornicka, Grzegorz Radko, Aleksandra Kula-Krowiak, Nina Przybyszewska, Ewa Wieczorek. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – 317 głosów.

„Modernizacja przystanku autobusowego BYCZYNA polegająca na montażu podświetlanych wiat, a także monitorowanej wiaty ze stojakami na rowery”. Wnioskodawcy: Anna Lichota, Anna Gontarz, Zdzisław Koźmin, Katarzyna Maj, Katarzyna Czopik. Szacunkowe koszty zadania: 65 000,00 zł – 314 głosów.

„Zakup zestawu nagłaśniającego dla dzielnicy Byczyna i Cezarówka”. Wnioskodawcy: Anna Gontarz, Anna Lichota. Szacunkowe koszty zadania: 20 000,00 zł – 5 głosów.

W obszarze OSIEDLE STAŁE REJON ELEKTROWNI odnotowano łącznie 707 głosów, 639 ważnych oraz 68 nieważnych. Najwięcej głosów – 320, otrzymał projekt Barbary Ziętek „EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17” – szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.

Drugi projekt „Kalinowa Sports Center – rozbudowa istniejącego boiska”, wnioskodawcy: Michał Goryczka, Nikodem Motyka – szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – otrzymał 319 głosów.

W obszarze nr 19 SZCZAKOWA oddano 645 głosów, z czego 556 okazało się ważnych. Najwięcej głosów – 353 – zdobył projekt „Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i mini parku doświadczeń” Wnioskodawcy: Urszula Szczerbina, Katarzyna Łapińska. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.

Kolejny projekt: „Budowa ogólnodostępnej wiaty grillowej na terenie OWR Sosina” Wnioskodawcy: Stanisław Zdebski, Bogusław Lech, Janusz Bożek. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – otrzymał 203 głosy.

W obszarze nr 4 CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN mieszkańcy oddali 131 głosów „ZA” rekomendując do realizacji zadanie: Mariusza Burczy pn.: „Strefa rekreacji i rowerowego odpoczynku w dzielnicy” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł.

W obszarze nr 7 DŁUGOSZYN oddano łącznie 131 głosów, z czego 127 zostało uznanych za ważne, a 4 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 85, otrzymał projekt Grzegorza Piętaka i Jolanty Panek-Kozioł pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyn” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

– „Wydawnictwo albumowe „Długoszyn – historia ilustrowana fotografiami”. Wnioskodawcy: Jerzy Nieużyła, Jarosław Sawiak-szacunkowe koszty zadania 30 000,00 zł – 19 głosów.

– „Siłownia plenerowa przy ul. Prostej w dzielnicy Długoszyn”. Wnioskodawcy: Danuta Żak, Bogdan Żak, Jerzy Nieużyła-szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł – 23 głosy.

W obszarze nr 10 GÓRA PIASKU oddano łącznie 222 głosy, z czego 212 uznano za ważne, a 10 za nieważne. Biorąc pod uwagę kwotę budżetu obywatelskiego przeznaczoną na obszar nr 10 tj. 85 000,00 zł oraz zasady wyboru zadań ustalone w uchwale RM – Zespół rekomendował do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok dwa zadania:

„Wyposażenie ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji”. Wnioskodawca: Agnieszka Kuśnierczyk-szacunkowe koszty zadania 65 000,00 zł – 134 głosy.

„Kultywowanie folkloru poprzez zakup strojów krakowskich dla zespołu śpiewaczego SZCZAKOWIANKI”. Wnioskodawcy: Elżbieta Nieużyła, Maria Królikowska-szacunkowe koszty zadania: 20 000,00 zł – 78 głosów.

W obszarze nr 13 NIEDZIELISKA odnotowano łącznie 323 głosy, 296 ważnych oraz 27 nieważnych. Najwięcej głosów – 249, otrzymał projekt „Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 3”. Wnioskodawca: Stanisława Wirska. Szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł. Drugi projekt: „Realne podniesienie bezpieczeństwa pieszych, poruszających się wzdłuż ulicy Szczakowskiej, poprzez remont chodnika oraz montaż progów zwalniających”. Wnioskodawcy: Mirosław Michalik, Jan Michalik – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł – otrzymał 47 głosów.

Mieszkańcy obszaru nr 2 BORY wybrali zadanie Jolanty Rośko, Marzeny Karwat, Agaty Orzeł, Anny Szymanek i Daniela Liszki pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie – Bory” o szacunkowych kosztach zadania: 85 000,00 zł. Zwycięskie zadanie otrzymało 139 głosów.

Drugie zadanie „Centrum integracji lokalnej – remont nawierzchni placu przy parafii w Borach”- wnioskodawcy: Bernadeta Siostrzonek, Leszek Siostrzonek, Piotr Bień, Paweł Bańkowski – otrzymało 132 głosy.

W obszarze nr 12 ŁUBOWIEC oddano łącznie 268 głosów, z czego 251 uznano za ważne, a 17 za nieważne. Biorąc pod uwagę kwotę budżetu obywatelskiego przeznaczoną na obszar nr 12 tj. 85 000,00 zł oraz zasady wyboru zadań ustalone w uchwale R, Zespół rekomendował do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok dwa zadania:

„Impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec”. Wnioskodawca: Marzena Czarny, Kacper Zborowski. Szacunkowe koszty zadania: 5 000,00 zł – 35 głosów.

„Parking osiedlowy – zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin”. Wnioskodawcy: Kacper Zborowski, Marzena Czarny. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł – 216 głosów.

W SRÓDMIEŚCIU – obszar nr 20, odnotowano łącznie 395 głosów, 370 ważnych oraz 25 nieważnych. Najwięcej głosów – 222, otrzymał projekt:

„Psi skwer HAU HAU – ogrodzony wybieg dla psów z torem przeszkód – przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Jana Pawła II” – wniosek połączony, wnioskodawcy: Weronika Sury, Dawid Domagalski, Maciej Stanek. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

– „Park osiedlowy-miejsce spotkań przy grillu – skwer przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Jana Pawła II”. Wnioskodawcy: Sebastian Ciągwa, Tomasz Sędor – 46 głosów.

– „Centrum Sportowe Dzielnicy przy Szkole Podstawowej nr 1 – rozbudowa placu zabaw (huśtawki, wiata, stoły do ping-ponga, ławki, piaskownica)”. Wnioskodawcy: Tomasz Sędor, Mateusz Wrona, Sebastian Ciągwa, Wojciech Korduszewski, Mieczysław Długosz – 102 głosy.

W obszarze nr 16 PECHNIK, PODWALE, WARPIE oddano łącznie 504 głosy, z czego 176 głosów oddanych zostało na zadanie pn. „Siłownia pod chmurką wraz ze strefą relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu”. Wnioskodawcy: Jadwiga Biśta, Grażyna Nowak, Franciszka Halik. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – i to zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

Kolejne głosy rozłożyły się następująco:

– „Budowa ciągu pieszego umożliwiającego wejście do Szkoły Podstawowej nr 16 od ulicy 3 Maja” Wnioskodawca: Bolesław Borowski. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – 115 głosów,

– „Bezpieczny maluch – wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie” Wnioskodawcy: Stanisław Jacher, Dawid Domagalski. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – 166 głosów,

– „Renowacja i montaż dodatkowych latarni i kamer na placu zabaw przy ul. 3 Maja” Wnioskodawca: Wiktor Kornaś . Szacunkowe koszty: 85 000,00 zł – 34 głosy.

W obszarze nr 6 DĄBROWA NARODOWA odnotowano łącznie 604 głosy, 569 ważnych oraz 35 nieważnych. Najwięcej głosów– 389, otrzymał projekt: „Siłownia zewnętrzna, skok w dal i plac do street workout’u przy Szkole Podstawowej nr 8”. Wnioskodawcy: Paweł Cichoń, Karol Jaromin, Jakub Siński, Jakub Staszczyk, Kowalski Mariusz, Nikodem Motyka. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.

Drugi projekt: „Centrum sportowe w Szkole Podstawowej nr 8 – modernizacja i budowa skoku w dal, budowa oświetlenia oraz montaż ławek i koszy na śmieci”. Wnioskodawcy: Dorota Guja, Wiktoria Hendel, Marek Szuler, Krzysztof Lehnort. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł –otrzymał 180 głosów.

W obszarze nr 17 PODŁĘŻE oddano łącznie 1000 głosów, z czego 911 zostało uznanych za ważne, a 89 za nieważne. Najwięcej głosów – 466, otrzymał projekt Marty Szywały i Nikodema Motyki „Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże” – szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

– „Centrum formy i kondycji w dzielnicy Podłęże – budowa siłowni plenerowej wraz z zabudową stołu do tenisa stołowego – przy blokach Piłsudskiego 58, 62, 64, 70”, wnioskodawcy: Antoni Pietrewicz, Łukasz Jamrozik – szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – 241 głosów.

– „Strefa relaksu – górka Manhattan Podłęże – rozbudowa istniejącego kompleksu”. Wnioskodawcy: Anna Sotwin, Jadwiga Grzybek. Szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł – 204 głosy.

W obszarze CIĘŻKOWICE mieszkańcy głosowali nad jednym zadaniem. Projekt zgłoszony przez Nataszę Chochorowską, Annę Hassa, Mirosława Pieczarę, Joannę Siemek-Dzięburską i Małgorzatę Kocot pn.: „Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice” o szacunkowych kosztach 85 000,00 zł – otrzymał 568 głosów na TAK, oraz 2 NIE.

W obszarze DOBRA, PIECZYSKA oddano łącznie 632 głosy, z czego 594 zostało uznanych za ważne, a 38 za nieważne. Zwycięskim projektem okazał się pomysł Wacława Cudaka „Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego – rozbudowa strefy rekreacyjnej” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł – projekt otrzymał 517 głosów.

Drugi projekt zgłoszony przez Bożenę Partykę i Agnieszkę Rataj „Zaadaptowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 11 poprzez rozbudowę strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy Pieczyska” – otrzymał 77 głosów.

W obszarze JELEŃ zwyciężył projekt Angeliki Ligas i Janusza Papugi „Wielofunkcyjne mini boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w dzielnicy Jeleń-Dąb” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł – otrzymując 421 głosów. Drugi projekt „Renowacja parku i zegara słonecznego przy ul. Celników”, wnioskodawca: Renata Chmielewska, otrzymał 213 głosów.

Łącznie w obszarze Jeleń oddano 656 głosów, z czego 634 zostało uznanych za ważne, a 22 za nieważne.

Najnowsze

To Top