Z miasta

Wolontariusze nagrodzeni!

5 grudnia na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji władze miasta po raz trzeci nagrodziły najlepszych jaworznickich wolontariuszy

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego jak wiele rzeczy, które dzieją się wokół nas, nie byłoby możliwe bez bezinteresownego działania wolontariuszy. Wolontariusze wspierają instytucje, organizacje pozarządowe, pomagają na co dzień a także przy jednorazowych wydarzeniach. Realizują działania na rzecz potrzebujących, środowiska czy zwierząt.

Od 1986 roku z inicjatywy ONZ na całym świecie obchodzony jest od Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

W Polsce wolontariat nie jest jeszcze tak powszechny jak na Zachodzie, ale sytuacja cały czas ulega poprawie. Szacuje się, że obecnie około 20% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. W Jaworznie od trzech lat organizowany jest konkurs na Wolontariusza Roku. Jego celem jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta – z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, nagrodzono łącznie 20 wolontariuszy. Sześć osób uhonorowano tytułem wolontariusza roku, a pozostali otrzymali wyróżnienia. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczył Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej Łukasz Kolarczyk. Każdy nominowany wolontariusz dostał pamiątkowy dyplom i kwiaty. Całą gale uświetnił występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

Laureaci Konkursu Wolontariusz Roku 2018 Miasta Jaworzna:

OBSZAR I – „Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych” w kategorii dorośli:

 • Wolontariusz Roku – Renata Talarczyk,

 • Wyróżnienia: Maria Smalcerz, Mieczysława Proksa, Józefa Tomera, Władysława Stolarczyk, Elżbieta Włodarczyk, Stanisława Głownia, Janina Żoczek, Alicja Reza.

OBSZAR I – „Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych” w kategorii młodzież:

 • Wolontariusz Roku – Patrycja Rębisz,

 • Wyróżnienia: Kornel Maciuszek i Martyna Wylężek.

OBSZAR I – „Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych” w kategorii klub i koło wolontariackie:

 • Wolontariusz Roku: Klub Młodego Wolontariusza – Szkolny Klub Caritas przy SP 2 w Jaworznie

OBSZAR II – „Edukacja, kultura i sport” w kategorii dorośli:

 • Wolontariusz Roku: Kacper Wójtowicz,

 • Wyróżnienia: Edyta Wiernek.

OBSZAR II – „Edukacja, kultura i sport” w kategorii młodzież:

 • Wolontariusz Roku: Alicja Pietras,

 • Wyróżnienia: Marek Piwowarczyk.

OBSZAR III – ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu bezdomności zwierząt w kategorii dorosłych:

 • Małgorzata Zacharska – laureatka,

 • Wyróżnienia: Alicja Spyra i Ewa Gujska.

Foto: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top